søndag 7. juni 2020

Varsel om utkobling av strøm - Løst

Strømmen kobles ut torsdag 11. juni i tidsrommet klokken 08:00 til 15:30. Dette gjelder Fjellgata 2C, 2D, og 2E.

Bakgrunnen for utkoblingen er et pålegg fra Hafslund om å utbedre en jordfeil. Dette kan dessverre ikke la seg gjøre uten at stømmen blir koblet ut. Vi beklager at dette skjer i en tid hvor mange sikkert har hjemmekontorer og at mange derfor vil oppleve en større ulempe enn vanlig på grunn av denne utkoblingen.

Det er vanskelig å si hvor lang tid feilsøkingen og rettingen vil ta. Beboere må derfor legge til grunn at strømmen vil være borte i hele dette tidsrommet, selv om vi håper at det kan ta kortere tid.Oppdatering 11.06.2020: Det er nå utført, se egen sak