torsdag 11. juni 2020

Utkobling av strøm ferdig

Arbeidene som krevde at strømmen ble koblet ut er ferdig. Strømmen ble koblet ut flere ganger, men på grunn av rask feilsøking opplevde de fleste av oss lite til dette. 

Dette betyr at Internett og TV også kun hadde mindre utfall.