søndag 28. juni 2020

Nye brannslokkere

På onsdag på dagtid etter ca 12.30 vil de leiligheter som det ble funnet mangler på slokkeapperatet få utlevert et nytt fra Norsk Brannvern AS.


Dersom du ikke er hjemme på dette tidspunktet, vil ny slokker bli satt igjen utenfor døren din.

Norsk Brannvern tar ikke i mot den gamle slokkeren din. Denne må du i utgangspunktet levere selv til gjenbruksstasjon. Som et en-gangstilbud vil vi på dugnaden ta i mot disse sammen med maling, og selv sørge for bortkjøring.

Merk at dette gjelder ikke alle leiligheter. Det er kun de som fikk påpekt mangler under kontrollrunden som var tidligere i år.