OBOS

Vi har en forvaltningskonsulent hos OBOS som jobber spesielt med vårt borettslag.

Forvaltningskonsulent
Vår forvaltningskonsulent er Christine Kirkhorn. I utgangspunktet er det styret som kontakter forvaltningskonsulenten hvis vi har behov, men spørsmål om for eksempel felleskostnader og husleie kan tas direkte. Kirkhorn kan kontaktes på telefon 22 86 58 73 eller e-post: christine.kirkhorn@OBOS.no.

Forespørsler om utleie/fremleie/bruksoverlatning
For informasjon om utleie, se denne artikkelen. Søknader om utleie sendes styret via OBOS. Bruk adressen forvaltningsavdelingen@obos.no. Du kan også kontakte de for å få en standardutleiekontrakt som du kan bruke.

Forkjøpsrett
For informasjon om forkjøpsrett, se OBOS sine nettsider. Du kan også kontakt forkjøpsavdelingen på e-post: forkjop@obos.no