Utleie av leiligheten

Innholdsfortegnelse:
1 Hovedregel - Du må søke styret via OBOS
2 Behandlingsgebyr
3 Bruk standard leiekontrakt
4 Viktige unntak fra hovedregelen
     4.1 Når du bor der selv
     4.2 Utleie for mindre enn 30 dager
     4.3 Særlig grunner
5 Nærmere regler om utleie


1 Hovedregel - Du må søke styret via OBOS
Med godkjenning fra styret kan man leie ut boligen sin i opptil tre år dersom man har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.

For å få godkjenning må søknadsskjema for overlating av bruk sendes til styret via OBOS. Se denne siden for kontaktinfo.

2 Behandlingsgebyr
Det påløper et behandlingsgebyr på kr 1 465 (per juni 2020).

3 Bruk standard leiekontrakt
Uten ekstra påslag tilbyr OBOS en standardkontrakt for overlating av bruk mellom deg og leier. Du slipper da å sette opp en egen leiekontrakt. Vi kan trygt anbefale denne. Både søknadsskjema og standardkontrakt finner du her.

4 Viktige unntak fra hovedregelen
4.1 Når du bor der selv
En andelseier som selv bor i leiligheten, kan overlate bruken av deler av leiligheten til andre. Da gjelder ikke kravene til botid eller begrensingen på tre år. Du trenger ikke søke styret, men send gjerne melding slik at vi vet hvem som bor i borettslaget.

4.2 Utleie for mindre enn 30 dager
Du kan leie ut leiligheten for inntil 30 dager i løpet av ett år uten krav til botid eller søknad til styret, men du må gi styret en orientering om hvem som leier og for hvilken periode. Dette er "Airbnb-paragrafen" og trådte i kraft fra 1. januar 2020.

4.3 Særlig grunner
Med godkjenning fra styret kan man leie ut hele leiligheten dersom for eksempel andelseieren skal være borte på grunn av arbeid, utdanning eller sykdom. I samme kategori kan man også leie ut til ektefellen eller egne barn eller foreldre.

5 Nærmere regler om utleie
Denne siden er bare ment å gi en kort innføring i utleie-reglene. For de som vurderer å leie ut boligen sin så kan det være verdt å lese del 2 av kapitel 5 i borettslagsloven. Dette er også omhandlet i vedtektene paragraf 4-2 .