tirsdag 21. desember 2021

Julehilsen fra styret

Det er mye som skjer i borettslaget hele tiden. Noen saker tar veldig mye tid å jobbe med, andre saker varer veldig lenge, og noen saker gjør begge deler! Heldigvis dukker også noen saker som lar seg løse raskt.

Det raskeste og enkleste vi har fått til i det halvåret som er gått, er ett nytt sykkelstativ. Det er fint å se det har blitt tatt godt i bruk. En av sakene som har pågått lenge, hvor vi selv syns det drøyer alt for mye er – fortsatt – oppfølging av de siste reklamasjonene fra Bo bedre-prosjektet. Nå har vi også fått beskjed om at vår tidligere prosjektleder ikke har kapasitet til å bistå oss videre i arbeidet opp mot entreprenøren. Det betyr kanskje aller mest at styret fremover må bruke enda mer tid på dette, før man kommer i havn også der.

Ladeanlegget
Dette halvåret har vi fått ferdigstilt det nye ladeanlegget og det ser ut som at dette fungerer veldig bra. Det eneste skåret i gleden der er nettleien. Fordi ladeanlegget har effekt-måling, blir de faste elementene av nettleien veldig høy. Vi så at den nye nettleie-modellen som skulle blitt innført fra 1. januar, ville gitt oss en mye lavere nettleie for ladeanlegget. Nå når dette er utsatt, må vi kanskje også revurdere økningen vi annonserte til 2 kr per kWh. Med den gamle modellen som fortsatt skal gjelde vil nettleien alene kunne overstige dette særlig i vintermånedene.

Dør-prosjekt
VVS-kartlegging og dør-prosjekt. På dør-prosjektet har vi fått et tilbud på prosjektleder-bistand, men på grunn av totalprisen ønsker vi å få flere tilbud. Deretter kommet det til å bli jobbet med et anbudsgrunnlag. Her vil vi først sammen med prosjektleder avklare hva som kan være fornuftig å inkludere i grunnlaget. Deretter hentes i priser og da kan man også beslutte hva som er med og hva som er utenfor prosjektet. Leilighetsdørene er hovedfokuset. I Fjellgata 1 med inngang direkte fra svalgangen, trekker det mye fra dørene, og noen er svært vanskelig å åpne. I Fjellgata 2 er en av hovedbekymringene primært knyttet til brannsikkerhet. Dørene er gamle, og det er klare tegn på at dørene ikke er tette. I tilfelle brann ønsker man tette dører slik at røyk som kommer ut i oppgang, ikke trekkes inn i neste leilighet.

Det vil sannsynligvis være fornuftig å samtidig få installerte dørlukkere til alle leiligheter. Dører til fellesareal, særlig loftsdørene, bør man se på. Metaldørene ut mot garasjen trenger man nok ikke å gjøre noe med. Når man først skal bytte masse dører, så bør man nok bruke anledning til å se etter et nøkkelsystem. Bare det i seg selv er en krevende jobb, fordi det har kommet veldig mange ulike løsninger på markedet. Slik ting er ting som vi kan be om en pris på i anbudsgrunnlaget, og når man vet hva ting koster, er det også litt lettere å ta stilling til det.

I utgangspunktet mener styret, at med den justeringen vi gjorde i fjor på felleskostnader – og inflasjonsjusteringen i år, så er dette tilstrekkelig for å dekke kostnadene til dør-prosjektet.

VVS-kartlegging
Den største jokeren fremover er en VVS-rehabilitering. Det vil si en full-utskifting av alle vannrør og kloakk-ledninger. Både kjøkken, bad og toalettrom vil bli berørt av dette. Dette kommer til å komme en eller annen gang, men det er vanskelig nå å si noe om når og hvor omfattende det blir. Potensielt kan det bli veldig stort og dyrt på linje med Bo bedre-prosjektet.

Noe av utfordringen vår er at da man bygde bygget, brukte man en plasttype kalt ABS som man den gangen regnet med skulle være tilnærmet evigvarende, men som har vist seg å ha kort levetid. Disse har nå en antatt teknisk levetid på 10-25 år. En utfordring med disse rørene er at plasten kan bli sprø og sprekke opp. Sprekkene blir ikke nødvendigvis avslørt ved videoinspeksjon, så det kan være vanskelig å fange opp en skade før man har vann som renner langs røret.

Fordi man regnet rørene som evigvarende, var det uproblematisk å støpe inn avløpsrørene i konstruksjonen. Det gjør en senere utskifting mye tyngre fordi man må bryte opp mye betong for å få tak i røret som skal skiftes ut.

Det vil ha store konsekvenser og det kan stilles mange ulike spørsmål, men vi har ikke svarene. Vi får starte med å skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag. Derfor har styret bestilt en VVS-kartlegging fra OBOS prosjekt. Oppstart for dette vil være over nyttår. Vi starter da med befaring i noen enkelte leiligheter og fellesareal. Meld deg gjerne dersom du har et bad som har mest mulig original stand, da er vi interessert i å legge befaringen innom deg.

Fremover
Vi kan være sikre på at det ikke blir kjedelig dager for styret fremover, selv om vi håper på en rolig julefeiring. Vårt styremedlem Caroline har måtte trekke seg fra styret både på grunn av flytting og nyfødt baby. Vi takker Caroline for innsatsen!

Det kom i våres ikke inn forslag til nye medlemmer til valgkomite og det var ikke helt enkelt å finne nye kandidater til styret heller. Ta kontakt med styret dersom du tror styreverv eller valgkomite kan være noe for deg.

Med ønske om en god jul og godt nytt år!


 

torsdag 16. desember 2021

Fulle papircontainere - brett esker

I disse dager med svært mange pakker før jul, blir papircontainerne våre raskt fulle. 

Brett derfor alle esker ekstra godt, så slipper vi at det renner over slik det tidvis har gjort nå i det siste.

mandag 13. desember 2021

Økte strømpriser = økte ladepriser

På grunn av økte kraftpriser, har styret vedtatt å øke prisen på lading.

Circle K fakturerer brukerne av ladeanlegget hvert halvår. Den første fakturaperiode er for august 21 - januar 22. 

I begynnelsen av februar vil brukerne av ladeanlegget få den første regningen. Den tidligere annonserte prisen på 1,20 kroner er i dagens sistuasjon et stykke unna å dekke borettslagets faktiske kostnader. 

For den neste perioden, fra 1. feburar 22, setter vi prisen foreløpig til 2 kr per kWh. Styret gjør en ny vurdering av denne før faktueringen i august 22. Målet er at borettslagets faktiske kostnader skal dekkes av brukerne selv. 

Ny nettleie

Fra 1. januar endres prisstrukturen for nettleie. Dette ser ut til å slå gunstig ut for ladeanlegget, slik at nettleien i sum går ned fra et veldig høyt nivå i dag. På ladeanlegget har vi allerede effekt-måling i dag. Effektpåslaget var ganske betydelig da vi har et anlegg som bruker relativt lite strøm, men unntaksvise veldig mye i noen få enkelttimer. Dette var ikke godt nok reflektert i prisen som var satt.

Men med den nye prisstrukturen blir det noe mer normal nettleie på ladeanlegget så lenge man tilpaasser seg denne og ikke overstiger enkelte terskelverdier. For vår del innebærer det at vi har bedt Circkle K om å begrense effekt-uttaket til 25 kWh. Foreløpig har vi ikke vært over denne grensen, men det er ett viktig innslagspunkt i den nye prisstrukturen. I praksis blir begrensningen knapt merkbart for brukerne. Det gjennomsnittlige forbruket per time, om kvelden og natta når det lades mest, er rundt en tiendel av dette.tirsdag 23. november 2021

Gratis befaring med rørlegger

 ---OPPDATERING: Vi takker for interessen, vi har nå fått booket alle plassene. 

Borettslaget har en rammeavtale med Rørleggersentralen og i den forbindelse skal vi få gjennomført en befaring av fellesareal og inntil tre leiligheter. 

Ønsker du en gratis befaring med rørlegger? 

Er oppvaskmaskin din korrekt montert? Hvordan er tilstanden til stoppekranene dine? Er sluket ditt i orden? Har du et luktproblem? Kondens på rørene?

Det spiller ingen rolle om leiligheten er nylig oppusset eller av litt eldre standard. En befaring med en fagmann er sjeldent dumt. 

Befaringen skjer fredag 28. januar fra kl 09.00. Påmelding til styret på styret@verksgata.no. Førstemann til mølla.

lørdag 20. november 2021

Fått dobbel faktura?

Flere beboere har denne uken fått to fakturar fra OBOS:

- En for de vanlige felleskostnadene i desember som forfaller 1. desember, og

- En for "Kapitalkost. lån 1" (også kjent som IN-lånet) for september. 

 

Denne ekstra regningen skyldes en feil hos OBOS som medførte at de i september utbetalte det som var betalt inn for IN-lånet for september. 

Hvis du har fått en slik ekstra regning, sjekk derfor kontooversikten din for september, og du vil se at du fikk en slik innbetaling. 

Dessverre inneholdt ikke ekstra regningen, noe informasjon om bakgrunnen og styret var heller ikke klar over dette. 

 

Relaterte artikler: 

- Regning for felleskostnader

- Kontaktinformasjon til OBOS

fredag 19. november 2021

Nytt sykkelstativ

Vi har i dag fått levert et nytt sykkelstativ med plass til 10 sykler. Stativet står mellom 2B og 2C.

 

Her er det lett å få låst både forhjul og ramme til stativet. 

De syklene som stod løst plassert på denne plassen, satte vi raskt i stativet. Oppfordrer eierne av disse syklene til å løse dem fast. 

I boligguiden kan du lese mer om sykkelparkering

For å få plass til stativet ble et gammelt ubenyttet bed fjernet. Steiene under her var i en dårlig forfatning og vil bil byttet/erstattet ved en senere anledning. Det er uansett fritt frem for å bruke stativet nå.

søndag 14. november 2021

Prisjustering av felleskostnadene

Fra 1. januar øker felleskostnadene med 3 %. 

Fra september i fjor til september i år, økte prisene i samfunnet med 4,1 % i følge Statistisk sentralbyrå. Generelt forventer styret at dette også vil gjenspeiles i de prisene borettslaget betaler.

Oslo kommune har varslet at de øker vann- og avløpsgebyr med 4,5 %. 

OBOS har anbefalt oss å ta høyde for at forsikringspremien økes med 4 %. 

Strømprisene vet vi ikke hvor kommer til å ende, men når man ser hele 2022 under ett får vi håpe at det også blir perioder med mer normale priser. Styret budsjetterer likevel med at denne utgiftsposten øker fra 400 000 til 450 000 kroner. 

Et eksempel på hvor unormale strømprisene er for tiden, er borettslagets sin strømregning for september. Den er i år på 45 700 kroner, mens den var på 12 600 kroner for samme periode i fjor. 

Styrets grunnholdning er at vi må justere felleskostnadene i tråd med prisstigningen. Når vi nå likevel justerer med litt mindre, skyldes det at vi i løpet året har oppnådd besparelser på noen områder som forsikring og heisavtaler. 

Les i boligguiden om hva regningen består av og hvordan du kan innbetale IN-lånet.

lørdag 13. november 2021

Fra samtykke til reservasjon

Bakgrunn
1. april 2021 kom det nye regler i «Lov om Burettslag». En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med andelseierne. Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med andelseier. Nå er dette endret slik at styret kan styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.

Styret har besluttet å bruke den nye muligheten som regelverket åpner opp for, ved å beslutte at borettslaget som hovedregel kommuniserer elektronisk med andelseierne. Unntak gjøres for de som har reservert seg.

Hva vil dette si for meg som eier?

I praksis vil det si at styret og OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med andelseierne elektronisk (for eksempel via Vibbo, e-post eller SMS), med mindre man da er reservert.

Inntil nå har slik kommunikasjon vært avhengig av samtykke.

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i OBOS sitt system, vil alle andelseiere bli registrert som at de kan motta elektronisk kommunikasjon, med mindre du tidligere har sagt nei til samtykke.

Slik reserverer du deg
Reservasjon skjer på www.Vibbo.no, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan andelseier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no. Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten.

Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Når skjer endringene?

Endringen skjer 24 november.

tirsdag 26. oktober 2021

Minner om dugnad på onsdag

I morgen er det dugnad kl 17:00!

Tradisjonelt kommer det på flere på vår-dugnaden enn høst-dugnaden men siden det ble en redusert innsats i våres, håper vi i styret at mange velger å legge en tur innom høst-dugnaden også.

Værmeldingen for onsdag ettermiddag er sol og 15 grader, selv om dagen starter litt våt og grått.

søndag 17. oktober 2021

ENØK-støtte for ladeanlegget

Helt fjernet

Nå er restene av det gamle ladeanlegget helt fjernet. De siste kablene ble fjernet denne uke. Igjen en takk til de som har vært nødt til å flytte bilene sine. Det har vært flere runder i det siste både i forbindelse med etalbering av nytt, fjerning av gammelt og ventilasjonsrensen. Nå er det ikke noe mer som er planlagt før det eventuelt blir garsjevask til våren. 

Enøk-støtte utbetalt

I det vi avrunder prosjektet med nytt ladeanlegg, kom også en hyggelig bekrefelse fra Oslo kommune: Vi får 106 000 kroner i ENØK-tilskudd for etableringen av det nye lade-anlegget. Prosessen var slik at før oppstart av prosjektet hadde vi fått et tilsagn, men for å få pengene utbetalt måtte ulike dokumentasjonskrav bli oppfylt. Dette ble sendt inn kort tid etter at anlegget var ferdig installert, og dokumentasjonen oppfylte alle kravene. 

ENØK-støtten var en viktig årsak til at styret gikk for den valgte ladeløsningen, og utgjør omtrent en femtedel av etableringskostnadene. 

Nye ladeplasser tas i bruk

Vi har også registert at enkelte har fått bestilt og satt opp en egen ladeboks etter at anlegget var ferdig. Dermed ser det også ut til at bestillingsrutinen og 'klikk-på-plass' løsningen fungerer fint for de som ikke bestilte egen ladeboks fra starten av. Hvis du trenger en ladeboks, bestiller du dette fra Circle K. Les mer her.
tirsdag 12. oktober 2021

Telia: Nå kan du enkelt oppgradere til 100 Mbps

Dersom du har alternativet med internett og TV i den kollektive pakken fra Telia, kan du nå enkelt oppgradere fra den kollektive hastigheten på 50 Mbps til 100 Mbps. 

100 Mbps er det laveste trinnet for de som vil oppgradere hastigheten. Dette alternativet har til nå manglet fra "Min side" hos Telia men er nå omsider blitt gjort tilgjengelig.

Les mer om avtalen med Telia.

mandag 11. oktober 2021

Pigger mot duer

Nå er det satt opp pigger i underkant av balkongen som er rett over garasjeporten i Fjellgata. Gammel duedritt har også blitt fjernet. 

I tilegg har vi fått satt opp duepigger på alle de øverste horisontale nedløpsrørene i Fjellgata 2 helt opp under taket. Her har det også pleid å sitte duer fra tid til annen, og det er lite trivelig for de med markterrasser.

Det var fare for at duene i enda større grad hadde satt seg her, etter at utsiktspunktet deres over garasjeporten ble blokkert. Nå finner duene seg forhåpentligvis et helt annet sted.


lørdag 9. oktober 2021

Dugnad 27. oktober

Dugnad

Styret ønsker å invitere til en høstdugnad, onsdag 27. oktober kl 17.00! 

Etter en lang korona-periode er godt å kunne møte naboene på nytt til felles innsats og vi har en del ting å gjøre, også siden ble en redusert innsats i våres. Vi avslutter foran grillen. Vel møtt!


Merking av sykler, barnevogner og andre gjenstander

Vi ber om at alle før dugnaden har merket sykler, barnevogner og andre gjenstander som står i fellesarealene - ute og inne - med navn og leilighetsnummer. Slik kan vi få bort det som ikke lengre er i bruk og bare i veien. 


Skrotinnsamling

Vi gjentar suksessen med skrotinnsamling. 

Hvor: Vi kommer til å merke opp et område i bakgården ved Fjellgata 2B. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra og med tirsdag 26. oktober. Skrotet vil bli hentet i løpet av torsdag 28. oktober.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Farlig avfall kan du levere på minigjenbruksstasjon i Sofienbergparken. 

 

Skrotinnsamling ved tidligere dugnad

 

fredag 8. oktober 2021

Støvete biler og avsluttet ventilasjonsrens

Da var ventilasjonsrensen utført for denne gang! Styret skal få en rapport over utført jobb, men foreløpig tilbakemelding er at de stort sett fikk tilgang til alle leilighetene med noen få unntak. Det er veldig bra at folk har vært tilgjengelig.

Biler har også vært flyttet slik at Aktiv ventilasjonsrens fikk kommet til i alle kanaler. 

Det ble advart om at det kunne bli mye støv, når de tok kanalenene og motorene i garasjen. Det kan man i ettertid konstatere at det ble, og noen biler har fått en større dose enn andre. Det ble nok også en god del mer enn man hadde trodd på forhånd. Noen av grunnen til dette, ser ut til å være at man ved tidligere ventilasjonsrens, ikke har tatt alle kanalene slik at i noen av disse lå det veldig mye støv. Årets rens ser imidlertid ut til å ha vært veldig grundig. Leiligheter, loft, garasje, næringslokaler, hobbyrom og flere steder er nå tatt. 

I Fjellgata 1 har vi også vært oppmerksomme på at alle de fire viftene skulle bli tatt, og det har de blitt.


lørdag 2. oktober 2021

Ventilasjonsrens og tilgang til boder og garasjeplasser

I forbindelse med den pågående ventilasjonsrensen, trenger Aktiv Ventilasjon tilgang til noen boder på loftet i Fjellgata 1, og enkelte garasjeplasser. Begge steder er grunnen til dette tilgang til ventilajonskanalene.

Det kan bli støvete i garasjen

Samtidig varsler Aktiv Ventilasjon om at det kan bli litt støvete når de renser motorene i garasjen. Det kan da være hensiktsmessig at man uansett fjerner bilen fra garasjen hvis man vil unngå støv på bilen. Det er vanskelig å si hvor mye det er snakk om. Særlig de plassene som står overfor en av viftene står i en utsatt posisjon. Se plassene merket med rødt på kartet under.

 

Tilgang til boder på loftet i Fjellgata 1

Aktiv Ventilasjon trenger tilgang til følgende boder: 2001, 2003, 2004, 3001, 4001, 5002. 

Dette gjelder torsdag 7. oktober. Leilighetene i Fjellgata 1 får besøk på tirsdag, og da kan det være praktisk at men for eksempel den dagen gir en nøkkel til Aktiv Ventilasjon. Husk merking av nøkler. 

 

Tilgang til garasjeplasser

Generelt må de som har en garasjeplass hvor det går ventilasjonskanaler flytte bilene sine. Aktiv Ventilasjon har befart garasjen og hengt opp lapp på de som må flytte. Hele garasjen tas i løpet av to dager, og man må bare flytte den ene dagen.

På den aktuelle dagen må bilen flyttes bort fra kl 8 til kl 16.

Klikk for større bilde


 

søndag 19. september 2021

Utkobling av strømmen - Restene av det gamle ladeanlegget fjernes

Torsdag 30. september kobles ut strømmen i Fjellgata 2 A-E i fra klokken 11 til 12. Fjellgata 1 mister ikke strømmen, men internett/tv vil være ned mens strømmen tas.

Hva som skal gjøres
Styret har besluttet å få fjernet alle restene etter det gamle ladeanlegget. Det betyr at restene av strømkablene fra parkingsplassene og til hovedtavlene fjernes samt utgåtte sikringer og målere i begge hovedtavlene. 

Strømmen kobles ut
Det innebærer at strømmen må kobles ut. Det er anslått at hver hovedtavle kobles ut i en halvtime. 

Konsekvenser av strømutkoblingen
I denne perioden vil det ikke være strøm på til leilighetene, fellesareal, porttelefon, garasjedører og internett. På grunn av dette gjøres utkoblingen i det som er «lunsj»-perioden mellom klokken 11 og 12. 

Internett vil være nede i både Fjellgata 1 og Fjellgata 2. 

Garasjeportene blir stående åpne, slik at det fortsatt vil være mulig å kjøre inn/ut av garasjen. 

Flytting av biler
De som står på parkeringsplasser som hadde en gammel lader må flytte ut bilen denne dagen. I tillegg er det noen få som har en kabelgate langs ved sin parkeringsplass som elektriker må ha tilgang til, som også må flytte bilen. De som må flytte bilen får direkte beskjed fra styret om dette.

Strømutkobling i Fjellgata 2


lørdag 11. september 2021

Rens av ventilasjonsanlegget

I våres ble det utført en kontroll av ventilasjonsanlegget, og styret har på bakgrunn av den vedtatt at hele anlegget skal renses. 

 

Alle ventilasjonskanaler skal bli renset

 Det er Aktiv Ventilasjon AS som står for arbeidet. De starter opp i uke 39 (starter med mandag 27. september). 

Hver enkelt leilighet vil få nærmere info på døren med dag og tid.

De kommer til å gå inn i alle avtrekkskanaler og rense disse ved hjelp av roterende børster og eventuelt støvsuger ved behov. I tillegg vil alle viftene på loft (Fjellgata 1) og i garasjen bli renset for støv. 

Slik så det ut under kontrollen i lufteluken fra et av badene


fredag 10. september 2021

Avklaring av fortrinnsrett på parkeringsplass

I oppgangene henger det nå et oppslag fra en av våre eksterne parkeringsplass-brukere om avklaring av fortrinnsrett. 

Det dette gjelder er en av de 32 parkeringsplassene vi har, men som 'eies' av eksterne. For det meste er dette folk som bor i Snippen og andre plasser på Rodeløkka. For disse parkeringsplassene er det tinglyst en bruksrett. Bruksretten gir eieren rett til å leie en parkeringsplass i vår kjeller. 

Denne bruksretten kan kjøpes og selges, men før salget avsluttes, skal selger undersøke om noen av våre beboere er interessert i å selv kjøpe bruksretten. Altså har vi en fortrinnsrett (forkjøpsrett) når disse parkeringsplassene omsettes. 

Hvis det er av interesse for deg, se på oppslaget i oppgangen og ta kontakt med selger. 

Les mer i Boligguiden om Bruksrett og fortrinnsrett.mandag 6. september 2021

Pakkeboks fra PostNord

Nå har borettslaget også inngått avtale med Postnord om pakkeboks. Denne er plassert ved innkjørselen til garasjen fra Gøteborggata. 


 

Mer om pakkeboks fra PostNord kan du lese her.


lørdag 4. september 2021

Telia og ny avtale – Viktig punkter å passe på

Styret har tatt opp enkelte punkter med Telia i forbindelse med innføringen av den nye avtalen. Noe har vi fått korrigert, og noe må beboere som er berørt selv korrigere og eventuelt ta opp med Telia.


WifiX

I henhold til den nye avtalen, har alle beboere kostnadsfri etablering av dette og redusert månedspris. Ordinær pris er 999 kroner i etablering og 49 kroner per måned. Vår pris er 0 kroner i etablering og 29 kroner per måned. 


De som kontaktet Telia sitt kundesenter, ble feilaktig forklart at det var halvpris på etablering og 49 kroner per måned. De som hadde WifiX fra før ble også fakturert 49 kroner per måned.
Telia har nå fått rettet dette, og de som i juli (og evt. august) ble fakturert for 49 kroner, skal ha fått dette endret til 29 kroner.

Internett – 100 Mbps som alternativ

For beboere med både TV og internett, skal det laveste trinnet på oppgraderingsstigen være 100 Mbps til 279 kroner per måned. Hvis man per nå prøver å juster hastigheten via Min side, får man som laveste trinn opp 250 Mbps til 339 kroner. 


Telia har bekreftet at det er riktig at det laveste trinnet skal være 100 Mbps og jobber med å gjøre dette tilgjengelig. Beboere som ønsker dette alternativet, kan kontakt Telia sitt kundesenter.

Internett – Ufrivillig oppgradering av internett

Styret har tatt opp med Telia informasjon og praksisen de hadde rundt oppgradering av beboeres internett-hastighet i forbindelse med den nye avtalen. Selv om Telia erkjenner at informasjonen kunne ha vært bedre, overlater de det til hver enkelt beboer å justere hastigheten. 


Eksempel

Hvis du før den nye avtalen allerede hadde oppgradert din nett linje til 250 Mbps kostet dette deg 489 kroner per måned. Under den nye avtalen koster dette 339 kroner. Styrets forventing var at beboer forble på 250 Mbps og fikk en redusert faktura. 

Telia oppgraderte i stedet linjen til 500 Mbps til 409 kroner per måned. Fortsatt mindre i månedlig kostnad enn før, men mer enn forventet. 


De beboere som ønsker å beholde den gamle hastigheten må nedgradere på Min side. Dersom man ønsker 100 Mbps-alternativer må man inntil videre kontakte Telia sitt kundesenter som nevnt over. 

Dersom man mener at man har betalt for mye, må den enkelte sende inn en klage på dette til Telia.

fredag 20. august 2021

Fett og olje skal ikke i vasken

Denne uken hadde vi en lekkasje ned på en av bilene i garasjen, på grunn av et rør som var blitt tett på grunn av fett og olje.

Beboer opplevde at vasken var tett og at det hjalp ikke med avløpsåpner. Heller ikke en rørlegger som ble tilkalt klarte å få løst problemet. 

Det måtte derfor tilkalles en spylebil som med varmt vann, høytrykkspyling og suging klarte å få løst opp proppen. 

Fordi det hos oss ofte er lang strekk med lav vinklingsgrad på rørene, er vi spesielt utsatte for at fett og olje strøkner i avløpsrøret. 

Når du spyler stekepannen ren, løsner fettet og er flytende en stund. Men nedover i avløpsrøret blir fettet kaldere, størkner og fester seg til avløpsrøret mens vannet renner videre. Over tid bygger det seg opp lag på lag med fett og olje, og tilslutt blir det en blokkering som vannet ikke kommer forbi. Resultatet er tett vask og lekkasjer. 

Korrekt håndtering av for eksempel stekepanner, er å tørke av mest mest olje og fet med et kjøkkenpapir og så kaste dette i matavfallet. 

Les mer i boligguiden om søppelhåndtering, og denne artikkelen fra Godt.no.


Godt og fett, men ikke i vasken


onsdag 18. august 2021

Oppstart av ladeanlegget

Dette er en eldre nyhetssak. For oppdatert info se Boliguiden: https://www.verksgata.no/p/ladeanlegg-for-elbil.html  

------

Vi nærmer oss nå avsluttingen av arbeidet som må gjøres for å få ladeanlegget opp å stå. Dette blir gjort 26. august, og fra og med 27. august er det klart for å ta de nye laderne i bruk.

Må flytte bilen

De som bruker en parkeringsplass hvor det står en gammel lader, må flytte bilen den 26. august. Da vil den gamle laderen bli demontert og den nye montert opp.

Oppstart av abonnement
De som får ny lader, må aktivere abonnementet før laderen kan tas i bruk. Man får utdelt en brikke som skal registreres i Circle K-appen. Informasjon om dette kommer fra Circle K på e-post. De som til oppstarten 27. august mot formodning ikke har fått e-post fra Circle K, kontakter Circle K sin kundeservice (scroll ned).

Stor interesse for ny lader

Mange har benyttet oppstarts-tilbudet. Allerede fra første dag med det nye anlegget går vi fra 12 til 36 brukere.tirsdag 17. august 2021

Innsamling av farlig avfall

 Mandag 23. august får vi utlevert av Oslo kommune:
-    To kasser for farlig avfall
-    En kasse for elektronisk avfall (EE-avfall)

Kassene vil være låst med kode. Koden får du fra styret ved å sende epost til styret@verksgata.no. Koden vil bli leveret ut så lenge det er ledig kapasitet i kassene. Her blir det altså et "førstemann-til-mølla"-prinsipp.

Merk at heller ikke her kan man levere hva som helst. Se leveringsbetingelsene til Oslo Kommune her.


Eksempler på farlig avfall


 søndag 18. juli 2021

Protokollen etter generalforsamlingen

For de som ønsker å se protokollen etter generalforsamlingen i juni, så er denne lagt ut på den faste siden for generalforsamlingene

Protokollen er lagt inn i samme pdf som innkallingen og årsberetningen.

mandag 28. juni 2021

Tilbud fra Firesafe om ekstra lydgiver

Hører du ikke brannalarmen når du sover? Firesafe As kan legge opp en ekstra alarm. 


Alle alarmene i alle leilighetene avgir 85 db som normalt er mer enn høyt nok. På kontrollrundene som Firesafe gjennomfører, kommer det imidertid ofte opp at alarmen gir for lav lyd. Alle disse er kontrollert og funnet i orden, men enkelte kan fortsatt ønske seg ekstra varsling. 

Hvem trenger ekstra alarm?

Dette kan for eksempel være aktuelt for de som har nedsatt hørsel, sover svært tungt eller hvis det er vanskelig å høre alarmen på et soverom når dører er igjen og/eller det er andre hindringer mellom soverommet og alarmen. 

Tilbud

Firesafe tilbyr å installere en ekstra lydgiver i de leilighetene som ønsker dette for 5 600 kroner per lydgiver. Det trekkes da en kabel fra eksisterende detektor til nytt punkt for lydgiveren.

Bestillingsfrist

Meld din interesse for en ekstra lygiver til styret innen 12. juli. Da sender vi Firesafe en samlet oversikt og det blir en felles dag for montering. 

De som ikke rekker bestillingsfristen, og som siden ønsker seg en lydgiver bestiller dette direkte fra Firesafe. 

 

Ny avtale om TV og internett med Telia

 

Telia har nå sendt ut et brev til beboerne om den nye avtalen. Hver og en må nå ta stillingen til hvilken hovedpakke man ønsker. Man kan velge mellom tre alternativer:

1 - TV og internett

2 - Kun internett

3 - Kun TV

Den nye hussentralen med en mye bedre Wifi-dekning vil bli utlevert etter sommerferien.

Kontakt Telia ved spørsmål, enten på telefon 21 90 60 50, e-post leveranse-boligselskap@telia.no eller logg deg inn på telia.no/minside

 

Noen ting å passe på med alternativ 1: 

 - Dersom du har feks 100 Mpbs i dag, og klarer deg med 50 Mpbs, må du selv nedgradere hastigheten. 

-  Dersom du ikke har lyst på flere kanaler enn i den nye kollektive avtalen, må du kontakte Telia for å nedgradere fra "TV & Strømming 50 poeng" til "TV & Strømming 30 poeng". 
fredag 25. juni 2021

Utkobling av strøm og internett

Etableringen av det nye ladeanlegget går fremover, og det skal nå etableres to nye målere i hver hovedfordeling i Fjellgata 2. 

I den anledning må strømmen i hele Fjellgata 2 bli koblet ut mandag 5. juli i tidsrommet klokken 10 til 14. 

På grunn av denne utkoblingen vil også internett fra Telia være utilgjengelig i samme periode. 

Beboere i Fjellgata 1 beholder strømmen, men mister internett i denne perioden. 

Beboere i Fjellgata 2 A-E mister både strøm og internett i denne perioden. 

 

I utgangspunktet var det godt håp om at det ladeanlegget skulle ha stått helt ferdig før utløpet av juni. Det har vært litt forsinkelser undervis, men vi er nå på oppløpssiden, og håper det blir ferdigstillt før fellesferien virkelig setter inn. 

Enkelte biler må også flyttes igjen. De dette gjelder får beskjed om dette direkte. 

torsdag 10. juni 2021

Bytter ut e-posttjeneste - Få nyhetsbrev

På grunn av at den tjenesten vi har brukt til nå for å sende ut automatiske nyhetsbrev på e-post, blir lagt ned, har vi tatt i bruk en ny tjeneste. 

Alle eksisterende abonnementer vil bli flyttet over i løpet av noen dager. Disse trenger ikke gjøre noe.

Dersom du ønsker å bruke den nye tjenesten kan du legge inn e-post adressen din i boksen under eller i venstre-menyen. 


Tjenesten er satt opp slik at alle nyheter på forsiden av verksgata.no blir sendt ut på e-post om kvelden. Hvis det er flere nyheter en dag, får man en e-post med begge sakene.

Få nyheter på e-postPakkeboks kommer snart

Borettslaget har inngått en avtale med Posten om utplassering av to pakkebokser. 

For å sitere Posten: "Pakkeboks lar deg hente pakkene dine nærmere der du bor eller ferdes, til alle døgnets tider. Nå kan du bruke Posten-appen til å åpne luken i pakkeboksen."

Foto: Posten.no

Når du bestiller noe på internett, og leverandøren har avtale med Posten om utlevering via pakkeboks, velger du den pakkeboksen nærmest deg. 

Les mer om ordningen her, og se hvilke nettbutikker som er med

Pakkeboksene kommer til å stå på hjørnet av Verksgata/Fjellgata, rett utenfor Exact Elektro. 

Vi regner med at pakkeboksene blir satt opp i løpet av kun kort tid, og så vil de være tilgjengelig ved netthandel kort tid etter det igjen.

onsdag 9. juni 2021

Sommerblomster - mini-dugnad

Tirsdag 15. juni kl 17:00, har vi tenkt å få plantet ut blomster og stramme litt opp i bedene. Blir du med? 


fredag 4. juni 2021

Generalforsamlingen - Videomøte til mandag

Vi minner om at det gjennomføres et videomøte i forbindelse med generalforsamlingen. Videomøte skjer mandag 7. juni klokken 18:00. 

Hvordan delta

Du kan delta enten via mobil eller PC via denne lenken: https://meet.google.com/wqh-gywv-tmb.

Hvis du vil bruke mobil kan du installere appen til Google Meet.

Det er også mulig å delta via oppringing til +47 23 88 30 50 og bruke pin koden 875 232 828 4894#

Agenda

Hensikten med møtet er å gå gjennom årsberetningen og sakene. Agenda ser slik ut:

  • Velkommen
  • Styrets arbeid
  • Regnskapet og budsjettet
  • Styrehonorar
  • Innkommende forslag
  • Valg


torsdag 27. mai 2021

Årets generalforsamling

Det er fortsatt slik at smittevernreglene gjør at vi ikke kan ha en fysisk generalforsamling hvor vi møtes og stemmer over sakene. I år som i fjor, kommer derfor generalforsamlingen til å bli gjennomført via årsmøtet-funksjonen på Vibbo fra OBOS.

Årsberetningen
Alle andelseiere får en kopi av årsberetningen i postkassen. Den kan være praktisk å ha for hånden, når man stemmer over sakene på Vibbo. Denne blir delt ut fredag 28. mai.

Årsberetningen er i tillegg lagt ut her. Eldre årsberetninger finner du her.

Kommentarer på Vibbo
På Vibbo det mulig å kommentere på de ulike sakene, men man kan ikke fremme egne forslag eller benkeforslag her. Merk også at verken styret eller andre får automatisk melding om nye kommentarer. Det er derfor ikke den best egnede kanalen dersom man har spørsmål.

Videomøte
For å kunne ha en bedre dialog og mulighet til å raskt svare på eventuelle spørsmål, inviterer styret til et videomøte. Videomøtet vil finne sted 7. juni kl 18:00. Du deltar via denne lenken: https://meet.google.com/wqh-gywv-tmb

Møtet vil bli åpnet et kvarter før tiden, slik at det er mulig å sjekke eget utstyr før videomøtet starter.

På videomøtet vil styret gå gjennom årsberetningen med særlig fokus på styrets arbeid og forslagene.

Innkomne forslag
Det har ikke kommet forslag til behandling fra andelseierne. Styret fremmer imidlertid en del egne forslag. På Vibbo er forslagene kun kort omtalt. For full omtale av forslagene se årsberetningen eller lenkene under:
Forslag A - Kortvarig bruksoverlating (utleie) – Tilpasning til loven
Forslag B - Kortvarig bruksoverlating (utleie) – Orienteringsplikt
Forslag C - Nytt kastested for glass
Forslag D - Ny avtale med Telia
Forslag E - Alle betaler likt for TV og internett
Forslag F - Styrets sammensetning
Forslag G - Fjerne overflødig avsnitt i vedtektene


Avstemningen
Avstemningen foregår på Vibbo. Du går til årsmøtet via denne lenken: https://vibbo.no/verksgata
Du logger inn med ditt mobilnummer.

For de som ikke stemmer via Vibbo, kan man levere stemmeseddel på papir. Stemmeseddelen legges da i postkassen til en i styret;
Eirik Bjørnstad, 1
Caroline Pisani, 2A
Magnus Andersen, 2D
Marius Mortensen, 2D
Kjersti Riise Karlsen, 2E

Stemmesedlene må være levert før avstemningen på Vibbo slutter. Man kan kun stemme en gang, enten på Vibbo eller per papir. Det er en stemme per andel, ikke per andelseier.


onsdag 26. mai 2021

Påminnelse: Kontroll av brannalarmanlegg og skrotinnsamling

Kontroll av brannalarmanlegg

Vi minner om at til fredag skal brannalarm-anlegget kontrolleres. Se tidligere oppslag her.

Årlig kontroll
Brannalarmanlegget skal kontrolleres

Samme dag er det siste dag med borring i garasjen og flytting av biler. Dette har gått veldig bra til nå

 

Skrotinnsamling

Vi minner også om skrotinnsamlingen som starter tirsdag 1. juni. Les mer her.


Husk - ikke farlig avfall

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Det vil bli arrangert en egen innsamling av farlig avfall etter sommeren.
 

Dugnad

Til tross for en forsiktig gjenåpning av Oslo, så er ikke styret helt bekveme med å innkalle til en tradisjonell vår-dugnad nå slik vi helst hadde gjort. I stedet sikter vi inn oss på en "sen-sommer"-dugnad når alle som ønsker det har fått vaksine. 

Men vi må må strammet opp bedene og få ut årets sommerblomster. For dette har vi satt av tirsdag 15. juni kl 17:00.

tirsdag 18. mai 2021

Påminnelse: Bestilling av lader og flytting av biler

Dette er en eldre nyhetssak. For oppdatert info se Boliguiden: https://www.verksgata.no/p/ladeanlegg-for-elbil.html  

------

Ladeboks

Vi minner om bestillingsfristen for ladeboks som er før 20. mai. Se denne nyhetssaken. Du må altså gjøre bestillingen senest i løpet av onsdag for å få intro-prisen. 

Det kan også være greit å minne om at det er gratis abonnement frem til mai neste år. Man kan også kjøpe boksen nå og ta denne i bruk senere. 

Alle som bestiller ladeboks nå får denne montert i forbindelse med etableringen av ladeanlegget. 

Etter at ladeanlegget er installert, kan man også bestille ladeboks men da er prisen 14 990 istedenfor 12 990. 


Flytting av biler

På den dagen bilen din må flyttes, holder det at bilen din er borte i tidsrommet klokken 09 til 15. For oversikt over hvilken dag du må flytte ut bilen din, se oversiktskartet vårt her.

 

Bestill ladeboks i løpet av onsdag for å få intro-pris

 

lørdag 8. mai 2021

Flytting av biler

Nå foreligger planen for hvordan bilene må flyttes med konkrete datoer for alle parkeringsplasser. De første plassene er berørt allerede 18. mai.

Også på de plassene som har ladestasjon fra før, må bilene flyttes da det skal re-etableres en lader her. Nærmere informasjon til disse vil bli gitt, men de må også følge dette flytte-varselet. 

På grunn av at installatøren ikke kan ta garantere at vi unngår sprutskader selv med halvannen-meter avstand, må bilene kjøres helt ut. Boringen vil skje i tidsrommet kl 09 til 15 på de aktuelle dagene. 

Bruk oversiktskartet under til å se hvilken dag din parkeringsplass er berørt. 

Dersom din bil ikke blir flyttet på den aktuelle dagen, er det risiko for sprut fra boringen på de nærliggende plassene. Borettslaget kan ikke ta ansvaret for biler som ikke er flyttet i henhold til dette varselet.


Klikk for større bilde
 

Oppdatering: 

8. mai kl 19:25: Ny versjon av oversiktskartet publisert. Fem plasser har endret dag.


Tidligere saker: 

- Bestill lader fra Circle K

- Nytt ladeanlegg for El-biler

- Varsel om støy og flytting av biler

 
fredag 7. mai 2021

Har du utfordringer med dårlig ventilasjon?

Borettslaget skal få gjennomført en befaring med ett firma som tilbyr ventilasjonsrens. Formålet for befaringen er å få en bedre situasjonsforståelse og grunnlag for tilbud på rens. 

I den forbindelse søker vi etter to leiligheter i både Fjellgata 1 og Fjellgata 2 A-E. Vi er særlig interessert i leiligheter som har en eller annen utfordring med ventilasjonen, for eksempel manglende trekk.

Befaringen vil være tirsdag 18. mai, mellom kl 12 og kl 14. 

Meld i fra til styret så snart du kan, dersom du har anledning til å stille opp på en befaring: styret@verksgata.no.

Dårlig ventilasjon?


torsdag 6. mai 2021

Varsel om støy og flytting av biler

Vi har fått indikert fra Circle K sin underleverandør at de kan starte opp ganske raskt med installasjonen av det nye ladeanlegget. Under installasjonen vil det i perioder bli støy og biler vil måtte flyttes. 

På hver parkeringsplass skal det monteres en bakplate, som de nye ladeboksene settes monteres på. I forbindelse med dette, vil det bli en del boring i betong på dagtid. Erfaring fra tidligere betongarbeid i gården, er at slik støy forplanter seg lett. 

Mens boringen pågår må bilene flyttes. I de aller fleste tilfeller holder det at bilene flyttes 1,5 meter ut fra bakveggen. Noen få biler må fjernes helt på grunn av arbeider også i taket over parkeringsplassen.  

Foreløpig plan er at i hvert garasjeplan tas den ene langsiden den ene dagen, og den andre langsiden den andre dagen. Disse dagene vil det bli vanskelig å få kjørt inn og ut av garasjen, og man må belage seg på at man ikke får brukt bilen, utover å flytte den inn og ut av parkeringslommen som beskrevet over. 

De som må flytte bilen sin helt må belage seg på å gjøre dette dagen før, slik at de har mulighet til å komme ut av garasjen, før de andre bilene har flyttet 1,5 meter ut av sin parkeringsplass.

Vi byr med andre ord opp til en 'garasjedans' som krever en koordinering av mange parter. Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for at det er nødvendig for å få etablerte det nye anlegget.

Nærmere beskjed om dato og tidspunkter vil bli gitt når dette foreligger. Vi streber etter å gi varsel i så god tid som mulig, men må være forbedret på at det vil komme meldinger om flytting på forholdsvis kort varsel. 

 


Tidligere saker: 

- Bestill lader fra Circle K

- Nytt ladeanlegg for El-biler

 


Rentekutt!

I serien av avtaler som er reforhandlet, har vi kommet til borettslaget sine lån. 

OBOS-banken har gått med på et ekstra-ordinært rentekutt på 0,20 %. Den nye renten er nå 1,58 %. 

 

Rentekuttet sparer borettslaget cirka 60 000 kroner i året på reduserte renter. Samtidige øker avdragene noe, slik at den månedlige kostnaden går ikke så mye ned som rentekuttet alene tilsier. Dette gjelder også IN-lånet.

Eksempel: 

  • 4-roms leilighet, med IN-lån på cirka 360 000 kroner, hadde før et terminbeløp på 1607 kroner. Dette blir nå redusert til 1572 kroner. 

Renten ble kuttet med virkning fra 1. mars. Det nye terminbeløpet vil komme på fakturaen for juni (senest i juli), og på den første regningen med nytt beløp, blir det også en korrigering for den tiden som har gått siden vi fikk ny rente. 

For mer informasjon om regningene se her.

tirsdag 4. mai 2021

Bestill lader fra Circle K

Dette er en eldre nyhetssak. For oppdatert info se Boliguiden: https://www.verksgata.no/p/ladeanlegg-for-elbil.html

-----

I april annonserte vi det nye ladeanlegget. Det er nå åpnet for å bestille lader fra Circle K. Nedenfor finner du informasjon fra Circle K med bestillingslenke.

I bestillingsskjemaet skal du oppgi parkeringsplassen laderen skal knyttes til. Dette er det nummeret som står på veggen på parkeringsplassen.

--------

BESTILL LADER FRA CIRCLE K

Verksgata borettslag har inngått en ladeavtale med Circle K. Vi tar oss av alt fra planlegging og installasjon til introduksjon, drift, vedlikehold og administrasjon.  Vi tilbyr ladebokser som er enkle å installere og administrere for styret i borettslaget eller sameiet, og enkle for sluttkundene å bruke. 


OM LADESYSTEMET

Easee sin ladeboks har en effekt opptil 22 kW som tilsvarer 110 km rekkevidde per time lading. Ladesystemet har en dynamisk belastningsfordeling og køsystem som sikrer maksimal effekt for deg som beboer, uten at det blir unødvendig dyrt. Siden ladeboksen er tilkoblet internett vil programvaren oppdateres automatisk etter hvert som ny og smartere ladeteknologi blir tilgjengelig. I tillegg får du full oversikt over ditt ladeforbruk gjennom appen Circle K Charge. 

 

BESTILLING AV LADER

Du bestiller lader på nett. Du vil motta mer informasjon på e-post når bestillingen er gjennomført.

Husk at du kan kjøpe ladeboks til første bestillingspris å velge å ikke ta ladeboksen i bruk direkte (da trenger du ikke betale månedskostnad inntil din ladeboks skal tas i bruk). Hvis dette ønskes så gjør du en notering i din bestilling av ladeboks under ‘’Kommentar’’. 

Faktura for kjøp av ladeboks blir sendt etter at ladeboks er ferdig montert. 

Pris for bestilling FØR 20.05.2021:  Kr 12 990,-

Ladeabonnement på Kr 61,-/mnd kommer i tillegg.

Klikk her for å bestille