Forslag C - Nytt kastested for glass

Bakgrunn
Høsten 2020 ble innsamlingspunktet for glass og metall fjernet fra Rhodes plass. Nærmeste kastepunkt for glass og metall er etter dette ved minigjenbruksstasjonen i Sofienbergparken.

Styrets vurdering
Innsamlingspunktet ved Rhodes plass er omtalt i husordensreglene. Disse stemmer derfor ikke lengre og bør oppdateres.

Aktuelle lenker:
Ordensreglene: https://www.verksgata.no/p/husordensregler.html#5._Kildesortering
Boligguiden: https://www.verksgata.no/p/soppel.html#8_Minigjenbruksstasjon
Minigjenbruksstasjon: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/sofienbergparken-minigjenbruksstasjon/

Forslag
Styret foreslår at husordensreglene oppdateres til å gjenspeile den nye situasjonen. Samtidig foreslår styret av omtalen av gjenbruksstasjon oppdateres.

Husordensreglene punkt 5 om kildesortering som i dag lyder:

5. KILDESORTERING
Vi kildesorterer alt avfall. Papir og papp i egne konteinere ute, glass og metall i konteiner ved Rhodes plass. Rett over gata ved Sofienbergparken har vi en liten gjenbruksstasjon som tar imot spesialavfall, men bare mindre gjenstander.


endres til:

5. KILDESORTERING
Vi kildesorterer alt avfall. Papir og papp i egne konteinere ute, glass og metall i konteiner ved minigjenbruksstasjonen ved Sofienbergparken. Her kan også annet avfall som elektronisk avfall og farlig avfall som maling leveres.


Krav til stemmegivning
Endringer i borettslagets husordensregler kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst en halvpart av de avgitte stemmer.