fredag 10. september 2021

Avklaring av fortrinnsrett på parkeringsplass

I oppgangene henger det nå et oppslag fra en av våre eksterne parkeringsplass-brukere om avklaring av fortrinnsrett. 

Det dette gjelder er en av de 32 parkeringsplassene vi har, men som 'eies' av eksterne. For det meste er dette folk som bor i Snippen og andre plasser på Rodeløkka. For disse parkeringsplassene er det tinglyst en bruksrett. Bruksretten gir eieren rett til å leie en parkeringsplass i vår kjeller. 

Denne bruksretten kan kjøpes og selges, men før salget avsluttes, skal selger undersøke om noen av våre beboere er interessert i å selv kjøpe bruksretten. Altså har vi en fortrinnsrett (forkjøpsrett) når disse parkeringsplassene omsettes. 

Hvis det er av interesse for deg, se på oppslaget i oppgangen og ta kontakt med selger. 

Les mer i Boligguiden om Bruksrett og fortrinnsrett.