søndag 19. september 2021

Utkobling av strømmen - Restene av det gamle ladeanlegget fjernes

Torsdag 30. september kobles ut strømmen i Fjellgata 2 A-E i fra klokken 11 til 12. Fjellgata 1 mister ikke strømmen, men internett/tv vil være ned mens strømmen tas.

Hva som skal gjøres
Styret har besluttet å få fjernet alle restene etter det gamle ladeanlegget. Det betyr at restene av strømkablene fra parkingsplassene og til hovedtavlene fjernes samt utgåtte sikringer og målere i begge hovedtavlene. 

Strømmen kobles ut
Det innebærer at strømmen må kobles ut. Det er anslått at hver hovedtavle kobles ut i en halvtime. 

Konsekvenser av strømutkoblingen
I denne perioden vil det ikke være strøm på til leilighetene, fellesareal, porttelefon, garasjedører og internett. På grunn av dette gjøres utkoblingen i det som er «lunsj»-perioden mellom klokken 11 og 12. 

Internett vil være nede i både Fjellgata 1 og Fjellgata 2. 

Garasjeportene blir stående åpne, slik at det fortsatt vil være mulig å kjøre inn/ut av garasjen. 

Flytting av biler
De som står på parkeringsplasser som hadde en gammel lader må flytte ut bilen denne dagen. I tillegg er det noen få som har en kabelgate langs ved sin parkeringsplass som elektriker må ha tilgang til, som også må flytte bilen. De som må flytte bilen får direkte beskjed fra styret om dette.

Strømutkobling i Fjellgata 2