fredag 20. august 2021

Fett og olje skal ikke i vasken

Denne uken hadde vi en lekkasje ned på en av bilene i garasjen, på grunn av et rør som var blitt tett på grunn av fett og olje.

Beboer opplevde at vasken var tett og at det hjalp ikke med avløpsåpner. Heller ikke en rørlegger som ble tilkalt klarte å få løst problemet. 

Det måtte derfor tilkalles en spylebil som med varmt vann, høytrykkspyling og suging klarte å få løst opp proppen. 

Fordi det hos oss ofte er lang strekk med lav vinklingsgrad på rørene, er vi spesielt utsatte for at fett og olje strøkner i avløpsrøret. 

Når du spyler stekepannen ren, løsner fettet og er flytende en stund. Men nedover i avløpsrøret blir fettet kaldere, størkner og fester seg til avløpsrøret mens vannet renner videre. Over tid bygger det seg opp lag på lag med fett og olje, og tilslutt blir det en blokkering som vannet ikke kommer forbi. Resultatet er tett vask og lekkasjer. 

Korrekt håndtering av for eksempel stekepanner, er å tørke av mest mest olje og fet med et kjøkkenpapir og så kaste dette i matavfallet. 

Les mer i boligguiden om søppelhåndtering, og denne artikkelen fra Godt.no.


Godt og fett, men ikke i vasken