Ladeanlegg for elbil

Innholdsfortegnelse:
1 Om ladeanlegget
2 Bestille lader
3 Driftsabonnement
4 Fakturering av strøm
     4.1 Strømpriser


1 Om ladeanlegget
Alle de 109 parkeringsplassene er tilrettelagt for lading av el-bil. Ved oppstarten av ladeanlegget ble det satt opp ladere på en del plasser som hadde bestilt dette. I etterkant kan man bestille lader selv fra Circle K og montere denne selv.

7 av parkeringsplassene leies ut av borettslaget på markedsmessige vilkår. Les her om utleie av parkeringsplasser.

Ved spørsmål til ladeboksene, ta kontakt med Circle K.

2 Bestille lader
Dersom du ønsker å få en ladeboks på parkeringsplassen din, bestiller du lader direkte fra Circle K via denne lenken.

Laderen koster 14 990 inkl. mva (per mai 2021).

Ladekabel følger ikke med, men kan bestilles kjøpes via Circle K eller annen forhandler. Du behøver type 2-støpsel mot ladeboksen, og type 2 eller type 1-støpsel mot bilen avhengig av hvilken bil du har. De fleste biler benytter type 2, med eldre Nissan Leaf-modeller som det vanligste unntaket. Mange har ladekabel fra før eller får med ladekabel og overganger ved kjøp av el-bil.

Ladeboksen - Easee Charge

Det er også mulig å bruke ladeboksen som en vanlig stikkontakt dersom man har riktig overgang. Med en kabel som dette (Type 2 til schuko), er det mulig å for eksempel lade en el-scooter eller annet som krever en vanlig stikkontakt. Forsikre deg eventuelt med leverandøren at det er en mulighet.


3 Driftsabonnement
For å bruke ladeboksen må du ha et driftsabonnement hos Circle K. Du oppretter dette enten ved bestilling av ladeboksen eller ved å kontakte Circle K.

Driftsabonnement koster 61 kroner per måned (per mai 2021).

Abonnement inneholder blant annet:
  • Fjernstyrt overvåkning av ladeanlegget 
  • Last- og fasebalansering (sikrer maksimal utnyttelse av tilgjengelig strøm) 
  • Tilgang til en mobil-applikasjon hvor brukerne av ladeboksene kan administrere lading og få full oversikt over forbruk og kostnader 
  • Fakturering av individuelle strømkostnader 
  • Circle K sin beste rabatt på Circle K sine hurtigladestasjoner (per mai 2021 10 %) 
  • Koppen som velkomstgave (forutsatt medlemskap i Extra Club) 
  • Dataabonnement for SIM-kort i ladeboksene (4G) 
  • Kundeservice 24/7


4 Fakturering av strøm
Medgått strømforbruk blir fakturert i etterkant via Circle K. Circle K sende en halvårsfaktura basert på strømforbruket som er registrert av den aktuelle ladeboksen og den pris per kWh som borettslaget har fastsatt. Det er en målsetning for fastsettelsen at denne skal være mest mulig nær borettslagets faktiske strømkostnader og vurderes minimum årlig.

4.1 Strømpriser
Historisk pris på lading:
PeriodePris per kWh
August 2021 - januar 20221,20
Februar 2022 - juli 20223,00
August 2022 - januar 20232,50
Februar 2023 - juli 20231,50
August 2023 - januar 20241,00

Priser for neste faktureringsperiode, fastsettes mot utløpet av perioden for å ligge nærmest mulig borettslagets faktiske kostnader.
 

Priser på gammelt ladeanlegg
På det forrige ladeanlegget var det ikke en egen måler. Strømforbruket ble avregnet etter borettslagets gjennomsnittlige strømkostnad noe som medførte at effektpåslaget ikke ble tilstrekkelig hensyntatt.

År  Forbruk   Kostnad  Pris per kWh 
2015  388 239    281 356    
  0,72
2016  386 570
  331 640    
  0,86
2017  355 293
  346 704    
  0,98
2018  361 290
  40 5097    
  1,12
2019  367 868
  361 322    
  0,98
2020  375 695
  271 184    
  0,72

Forbruk: Oppgitt årsforbruk for Verksgata borettslag fra strømleverandør
Kostnad: Hentet fra borettslagets årsregnskap, se posten "Energi/ fyring" under Driftskostnader.
Pris per kWh: Gjennomsnittlig årspris per kWh.