Utleie av parkeringsplasser

Borettslagets egne parkeringsplasser
Verksgata borettslag har egne parkeringsplasser til utleie. Både egne beboere og eksterne kan leie disse. 

Leieprisene er:
Parkeringsplass med lader: 1400 kr pr mnd
Parkeringsplass uten lader: 1050 kr pr mnd

For andelseiere med egen parkeringsplass
Dersom en andelseier med egen parkeringsplass men uten lader, ønsker å leie en av borettslagets parkeringsplasser, kan dette skje gjennom et «bytte». Andelseier kan da leie en parkeringsplass med lader for 350 kroner, mot at borettslaget får lov til å fremleie andelseierens egen parkeringsplass. Andelseieren må fortsatt betale den vanlige månedlig garasjekostnaden knyttet til eierskapet.

Venteliste
For de tilfeller hvor alle borettslagets parkeringsplasser er leid ut, vil det bli opprettet en venteliste. Dersom alle plassene er leid ut, vil de som står på venteliste bli kontaktet før parkeringsplassen blir annonsert ledig.

Oversikt over ledige parkeringsplasser (per 12.10.2020)

Type
Inngang Gøteborggata     
Inngang Fjellgata
Parkeringsplass med lader      
Ingen ledig 1 ledig
Parkeringsplass uten lader
Ingen ledig Ingen ledig


Privat utleie av øvrige parkeringsplasser
Andelseiere som har egne parkeringsplasser, og de som har en bruksrett til parkeringsplass, kan selv leie ut disse. Det er ikke nødvendig å søke styret om godkjenning av dette. All bruk må imidlertid følge husordensreglene og de regler som styret setter for garasjen. 

Ved privat utleie ønsker styret å få beskjed om hvem som er leietaker med e-post, mobil og reg. nummer på bilen og beskjed om hvilket mobilnummer med navn som skal legges til på garasjeport-åpneren.

Tilsvarende ønsker styret beskjed når et leieforhold er over, slik at eventuell tilgang til garasjeporten kan fjernes. 

Faktura for felleskostnader for garasjeplassen, vil alltid bli sendt til andelshaver/bruksrettshaver. Den vil ikke bli sendt til leietakeren. Utleier/leietaker må selv avtale hvordan denne skal dekkes.

Bytte av garasjeplass
Parkeringsplasser med et leilighetsnummer tilhører en bestemt leilighet og kan ikke selges eller overføres til andre. Andelseiere må gjerne byttelåne garasjeplasser seg imellom. Det er imidlertid det leilighetsnummeret som står på parkeringsplassen som forblir eier av garasjeplassen. Dersom to gode naboer har hatt en slik bytteordning, og den ene flytter, er det naturligvis helt opp til ny andelseier om denne ønsker å fortsette denne avtalen eller ikke.

Dersom den ene av andelseierne ønsker å ta tilbake sin riktige parkeringsplass, er dette helt opp til denne. Det er ikke nødvendig at det er enighet om dette. En slikt byttelån opphører straks den ene parten ikke lengre ønsker det.  

Dette er særdeles viktig å være klar over ved kjøp og salg av andeler.