Utleie av parkeringsplasser

Innholdsfortegnelse:
1 Borettslagets egne parkeringsplasser
      1.1 Venteliste
2 Utleie når du selv er leietaker
3 Privat utleie av øvrige parkeringsplasser
4 Midlertidig bytte av garasjeplass
5 Hvilken garasjeplass er min?

I Verksgata borettslag sitt garasjeanlegg er det i alt 109 parkeringsplasser. 70 av disse disponeres av andelseierne, 32 er leid ut til bruksrettshavere på lange kontrakter og de siste sju leier borettslaget ut til ordinære markedsbetingelser.

1 Borettslagets egne parkeringsplasser
Verksgata borettslag har sju egne parkeringsplasser til utleie. Både egne beboere og eksterne kan leie disse. Alle parkeringsplassene har egen lader og leies ut for 1497 kr pr mnd (per 1. jan 2023). I tillegg til leien kommer betaling for driftsabbonement for ladeboksen hos Circle K og strøm. Les mer om ladeanlegget her.

1.1 Venteliste
For de tilfeller hvor alle borettslagets parkeringsplasser er leid ut, vil det bli opprettet en venteliste. Dersom alle plassene er leid ut, vil de som står på venteliste bli kontaktet før parkeringsplassen blir annonsert ledig.

2 Utleie når du selv er leietaker
Dersom du leier en leilighet i borettslaget, og det følger med en parkeringsplass med denne, er det ikke gitt at du selv kan leie ut parkeringsplassen (fremleie). Dette må du få lov til av andelseier, altså den du leier av. De fleste leieavtaler, inneholder et forbud mot fremleie.

Dersom du kun leier en parkeringsplass, gjelder normalt det samme. Du kan ikke selv leie ut denne uten av den du har leid av, godkjenner dette.


3 Privat utleie av øvrige parkeringsplasser
Andelseiere som har egne parkeringsplasser kan selv leie ut disse. Det er ikke nødvendig å søke styret om godkjenning av dette. All bruk må imidlertid følge husordensreglene og de regler som styret setter for garasjen.

Ved privat utleie ønsker styret å få beskjed om hvem som er leietaker med e-post, mobil og reg. nummer på bilen og beskjed om hvilket mobilnummer med navn som skal legges til på garasjeport-åpneren.

Tilsvarende ønsker styret beskjed når et leieforhold er over, slik at eventuell tilgang til garasjeporten kan fjernes.

Faktura for felleskostnader for garasjeplassen, vil alltid bli sendt til andelshaver. Den vil ikke bli sendt til leietakeren. Utleier/leietaker må selv avtale hvordan denne skal dekkes.

Dersom du er en av de som har en bruksrett, er det egne regler om utleie i bruksrettsavtalen og krav til avklaring av fortrinnsrett. Les mer bruksrett her.


4 Midlertidig bytte av garasjeplass
Parkeringsplasser med et leilighetsnummer tilhører en bestemt leilighet og kan ikke selges eller overføres til andre. Andelseiere må gjerne byttelåne garasjeplasser seg imellom. Det er imidlertid det leilighetsnummeret som står på parkeringsplassen som forblir eier av garasjeplassen. Dersom to gode naboer har hatt en slik bytteordning, og den ene flytter, er det naturligvis helt opp til ny andelseier om denne ønsker å fortsette denne avtalen eller ikke.

Dersom den ene av andelseierne ønsker å ta tilbake sin riktige parkeringsplass, er dette helt opp til denne. Det er ikke nødvendig at det er enighet om dette. En slikt byttelån opphører straks den ene parten ikke lengre ønsker det. Dette er særdeles viktig å være klar over ved kjøp og salg av andeler.


5 Hvilken garasjeplass er min?
70 av leilighetene har en egen parkeringsplass. Denne følger leiligheten og kan ikke selges eller overføres til andre. Ved eierskifte av andelen, følger parkeringsplassen automatisk med. Disse parkeringsplassene er markert med leilighetsnummer. Usikker på ditt leilighetsnummer? Se her.

7 av leilighetene har ikke egen parkeringsplass. Dette gjelder følgende leiligheter:
 Leilighetsnummer  Andelsnummer
 101  77
 1012  11
 1018  17
 2018  36
 4004  60
 4005  61
 5003  75