Forslag D - Ny avtale med Telia

Bakgrunn
Styret kontaktet Telia primært for å få et tilbud basert på dagens pakke, men med en høyere kollektiv internett-hastighet. Telia gav styret to tilbud. Det dyreste tilbudet som var det som best svarte ut styrets opprinnelige henvendelse ved at dette tilbudet beholdt dagens TV-pakke (TV & strømming 50 poeng) og gav alle raskere internett. Dette tilbudet kostet 400 kroner i måneden, og ble raskt lagt til side av styret.

Det rimeligste av de to de tilbudene har imidlertid en bedre fordeling mellom det kollektive og det individuelle. Nedenfor presenteres den avtalen vi har i dag og det nye tilbudet fra Telia.

Dagens avtale

Borettslaget har i dag en avtale med Telia (tidligere Get) som omfatter:
• Internett 10 Mpbs
• TV & strømming 50 poeng (tidligere kjent som «Start-pakken»)
• TV-boksen mikro

På grunn av OBOS har alle 5 poeng ekstra.

Dagens avtale koster borettslaget 271 kr per leilighet per måned.

Beboere kan oppgradere internetthastigheten etter følgende prismodell:
• 100 Mpbs for 409,-
• 250 Mpbs for 489,-
• 500 Mpbs for 559,-
• 750 Mpbs for 649,-
• 1000 Mpbs for 799,-

Andre kjøp man kan gjøre i dag er:
• Ekstra poeng: 10 poeng for 25 kr, 20 poeng for 50 kr.
• WifiX: 999 kr i etablering og 49 kr i måneden
• Opptak 99 kr
• Telia boX 49 kr

Oppgraderingen gjort av beboerne i dag
Tall fra Telia viser at kun 17 leiligheter har i dag kun den kollektive hastigheten på 10 Mpbs. De fleste har oppgradert til enten 100 (19 leiligheter), 250 (20 leiligheter) eller 500 (11 leiligheter). Noen få har hastigheter på 750 (6 leiligheter) og 1000 (2 leiligheter). To leiligheter har ukjent valg.

På TV-fronten har 21 leiligheter oppgradert til Telia Box, mens 18 leiligheter har kjøpt 10 eller 20 poeng ekstra. 6 leiligheter har kjøpt 60 poeng ekstra. 32 leiligheter har valgt inn HBO som strømmetjeneste.

Nytt tilbud fra Telia
Telia tilbyr borettslaget nå en ny pakke som koster 304 kr per leilighet per måned.

I stedet for en standard-pakke som velges for alle, velger den enkelte nå mellom tre alternativer:
A) Både internett og TV
o Internett 50 Mpbs
o «TV & strømming 30 poeng»
o Telia boX med opptak
B) Kun internett
o Internett 500 Mpbs
C) Kun TV
o «TV & strømming 50 poeng» + 60 ekstra poeng
o Telia boX med opptak

Tilbudet inkluderer ny hussentral av typen Zyxel Wifi 6 (den nyeste trådløse teknologien).

De med internett (alt. A og B), får gratis etablering av WifiX og redusert månedspris til 29 kr.

Beboere kan gjøre individuelle oppgraderinger tilpasset sitt alternativ slik:
- Alternativ A (TV og internett), kan oppgradere til
o 100 Mpbs for 279 kr, 250 Mpbs for 339 kr, 500 Mpbs for 409 kr, 750 Mpbs for 469 kr, 1000 Mpbs for 499 kr
o «TV & strømming 50 poeng» for 99 kr
- Alternativ B (kun internett), kan oppgradere til
o 750 Mpbs for 179 kr, 1000 Mpbs for 299

Styrets vurdering
Styrets tolkning av de tilvalgene som er gjort i dag, peker på at de de fleste har valgt å oppgradere internett til tross for en høy kostnad for å få laveste hastighet utover den kollektive. Det er færre som har gjort ekstra tilvalg på TV-siden, noe som er naturlig siden dagens TV-tilbud er ganske romslig.

Flere beboere har gitt uttrykk til styret at de ikke bruker TV, men kun internett.

Styret vurderer situasjonen slik at det er et stort behov for bedre internett-hastighet, men at vi på grunn av alderssammensetningen i borettslaget med både mange eldre og flere barnefamilier, ikke kan kutte ut TV-tilbudet.

Det foreslåtte tilbudet fra Telia kan dermed være egnet til å gi en god balanse mellom ulike behov:
 •  De som ønsker både TV og internett, kan velge dette. Dersom man ønsker et like rikt TV-tilbud som i dag må man oppgradere til «TV & strømming 50 poeng» for 99 kroner. Dette vil være nødvendig dersom man ønsker å bruke strømmetjenester som HBO og Viaplay. Dersom man klarer seg uten et rikt utvalg av strømmetjenester, emn bare vil ha flere kanaler kan ekstra poeng kjøpes som i dag.
 • De som klarer seg uten TV, får en internettlinje med mye fart
 • De som klarer seg uten internett, kanskje fordi man ikke har hjemme PC og bruker kun mobilen og datakvoten i mobilabonnementet, får en svært rikholdig TV-pakke.

Avhengig av hva man har av tilleggsprodukter i dag, vil det nye tilbudet kunne gi store besparelser. To eksempler på dette: 
 • Peder bruker kun internett i dag og har oppgradert til 500 Mpbs. For god trådløs dekning har Peder WifiX.
 • I dag betaler borettslaget 271 kroner, og Peder betaler selv 559 kroner for internett-oppgraderingen, samt 49 kr for WifiX. Totalt betaler borettslaget og Peder i dag 879.
 • Med den nye avtalen vil borettslaget betale 304 kroner og Peder 29 kroner for WifiX. En besparelse på 546 kroner per måned.
 • Nora bruker både TV og Internett flittig. Antall TV-kanaler var mer enn nok, men for å se når det passer henne, må hun ha opptak og Telia Box for å se de på TV’en i stua. Nora klarte seg ikke med 10 Mpbs og oppgraderte til 100 som er det billigste som tilbys i dag. For god trådløs dekning har hun også WifiX.
 • I dag betaler borettslaget 271 kroner, og Nora betaler selv 409 kroner for internett-oppgraderingen, samt 49 kr for WifiX. I tillegg betaler hun 99 kroner for opptak og 49 kroner for Telia Box. Totalt betaler borettslaget og Nora i dag 877 kroner.
 • For dette eksempelet forutsetter vi at Nora fortsatt vil ha like mange kanaler og strømmetjenester som i dag, og fortsatt internett på 100 Mpbs.
 • Med den nye avtalen vil borettslaget betale 304 kroner og Nora 29 kroner for WifiX, 99 kroner for oppgradert TV-pakke og 279 kr for oppgradert internett. Ny totalregning blir 711. En besparelse på 168 kroner per måned.
  • Dersom 50 Mbps holder, kan hun spare 279 kroner ekstra på å ikke oppgradere
  • Dersom hun ikke trenger alle strømmetjenestene, kan hun spare 99 kroner ekstra.
De som ikke har nytte av den nye avtalen, vil primært være de som ikke har gjort noen tilvalg selv i dag, og har kun internett-hastigheten som er inkludert i dag, og som heller ikke har opptak eller Telia boX. Disse er nok i mindretall og deres interesser må også ivaretas. Styret oppfatning er at tilbudet fra Telia gir store fordeler til de allerede fleste, og høyere hastighet til alle. Tilbudet er derfor balansert og ivaretar derfor hensynet til alle på en god måte.

Forslag
Styret foreslår på bakgrunn av gjennomgangen over, at generalforsamlingen aksepterer tilbudet fra Telia. Månedsprisen til borettslaget øker da fra 271 kroner til 304 kroner.

Krav til stemmegivning
Forslaget kan besluttes av generalforsamlingen med minst en halvpart av de avgitte stemmer.