torsdag 6. mai 2021

Varsel om støy og flytting av biler

Vi har fått indikert fra Circle K sin underleverandør at de kan starte opp ganske raskt med installasjonen av det nye ladeanlegget. Under installasjonen vil det i perioder bli støy og biler vil måtte flyttes. 

På hver parkeringsplass skal det monteres en bakplate, som de nye ladeboksene settes monteres på. I forbindelse med dette, vil det bli en del boring i betong på dagtid. Erfaring fra tidligere betongarbeid i gården, er at slik støy forplanter seg lett. 

Mens boringen pågår må bilene flyttes. I de aller fleste tilfeller holder det at bilene flyttes 1,5 meter ut fra bakveggen. Noen få biler må fjernes helt på grunn av arbeider også i taket over parkeringsplassen.  

Foreløpig plan er at i hvert garasjeplan tas den ene langsiden den ene dagen, og den andre langsiden den andre dagen. Disse dagene vil det bli vanskelig å få kjørt inn og ut av garasjen, og man må belage seg på at man ikke får brukt bilen, utover å flytte den inn og ut av parkeringslommen som beskrevet over. 

De som må flytte bilen sin helt må belage seg på å gjøre dette dagen før, slik at de har mulighet til å komme ut av garasjen, før de andre bilene har flyttet 1,5 meter ut av sin parkeringsplass.

Vi byr med andre ord opp til en 'garasjedans' som krever en koordinering av mange parter. Vi beklager ulempene dette medfører, men ber om forståelse for at det er nødvendig for å få etablerte det nye anlegget.

Nærmere beskjed om dato og tidspunkter vil bli gitt når dette foreligger. Vi streber etter å gi varsel i så god tid som mulig, men må være forbedret på at det vil komme meldinger om flytting på forholdsvis kort varsel. 

 


Tidligere saker: 

- Bestill lader fra Circle K

- Nytt ladeanlegg for El-biler