torsdag 27. mai 2021

Årets generalforsamling

Det er fortsatt slik at smittevernreglene gjør at vi ikke kan ha en fysisk generalforsamling hvor vi møtes og stemmer over sakene. I år som i fjor, kommer derfor generalforsamlingen til å bli gjennomført via årsmøtet-funksjonen på Vibbo fra OBOS.

Årsberetningen
Alle andelseiere får en kopi av årsberetningen i postkassen. Den kan være praktisk å ha for hånden, når man stemmer over sakene på Vibbo. Denne blir delt ut fredag 28. mai.

Årsberetningen er i tillegg lagt ut her. Eldre årsberetninger finner du her.

Kommentarer på Vibbo
På Vibbo det mulig å kommentere på de ulike sakene, men man kan ikke fremme egne forslag eller benkeforslag her. Merk også at verken styret eller andre får automatisk melding om nye kommentarer. Det er derfor ikke den best egnede kanalen dersom man har spørsmål.

Videomøte
For å kunne ha en bedre dialog og mulighet til å raskt svare på eventuelle spørsmål, inviterer styret til et videomøte. Videomøtet vil finne sted 7. juni kl 18:00. Du deltar via denne lenken: https://meet.google.com/wqh-gywv-tmb

Møtet vil bli åpnet et kvarter før tiden, slik at det er mulig å sjekke eget utstyr før videomøtet starter.

På videomøtet vil styret gå gjennom årsberetningen med særlig fokus på styrets arbeid og forslagene.

Innkomne forslag
Det har ikke kommet forslag til behandling fra andelseierne. Styret fremmer imidlertid en del egne forslag. På Vibbo er forslagene kun kort omtalt. For full omtale av forslagene se årsberetningen eller lenkene under:
Forslag A - Kortvarig bruksoverlating (utleie) – Tilpasning til loven
Forslag B - Kortvarig bruksoverlating (utleie) – Orienteringsplikt
Forslag C - Nytt kastested for glass
Forslag D - Ny avtale med Telia
Forslag E - Alle betaler likt for TV og internett
Forslag F - Styrets sammensetning
Forslag G - Fjerne overflødig avsnitt i vedtektene


Avstemningen
Avstemningen foregår på Vibbo. Du går til årsmøtet via denne lenken: https://vibbo.no/verksgata
Du logger inn med ditt mobilnummer.

For de som ikke stemmer via Vibbo, kan man levere stemmeseddel på papir. Stemmeseddelen legges da i postkassen til en i styret;
Eirik Bjørnstad, 1
Caroline Pisani, 2A
Magnus Andersen, 2D
Marius Mortensen, 2D
Kjersti Riise Karlsen, 2E

Stemmesedlene må være levert før avstemningen på Vibbo slutter. Man kan kun stemme en gang, enten på Vibbo eller per papir. Det er en stemme per andel, ikke per andelseier.