fredag 7. mai 2021

Har du utfordringer med dårlig ventilasjon?

Borettslaget skal få gjennomført en befaring med ett firma som tilbyr ventilasjonsrens. Formålet for befaringen er å få en bedre situasjonsforståelse og grunnlag for tilbud på rens. 

I den forbindelse søker vi etter to leiligheter i både Fjellgata 1 og Fjellgata 2 A-E. Vi er særlig interessert i leiligheter som har en eller annen utfordring med ventilasjonen, for eksempel manglende trekk.

Befaringen vil være tirsdag 18. mai, mellom kl 12 og kl 14. 

Meld i fra til styret så snart du kan, dersom du har anledning til å stille opp på en befaring: styret@verksgata.no.

Dårlig ventilasjon?