torsdag 15. april 2021

Nytt ladeanlegg for El-biler

Styret har i dag valgt Circle K som leverandør og driftsansvarlig for borettslagets nye ladeanlegg.

Dette er avtalen
Avtalen med Circle K innebærer at borettslaget kjøper infrastrukturen, og at de beboerne som ønsker ladning på egen parkeringsplass kjøper en ladeboks fra Circle K og inngår et driftsabonnement med Circle K. Circle K vil på vegne av borettslaget i tillegg kreve inn betalingen av strøm.

Flere alternativer ble vurdert

Når styret har landet på en avtale hvor man kjøper infrastrukturen, og hvor beboeren må kjøpe ladebokser, er dette et bevist valg. Styret har vurdert leie som et alternativ, og kombinasjoner av å leie/kjøpe. Fordelen med leie-alternativene er en lavere oppstartskostnad, men disse løsningene blir fort mye dyrere. 

Med den løsningen styret har gått for, har borettslaget også fått tilsagn om støtte fra Oslo kommune for etableringen. Borettslaget vil få rundt 100 000 kroner i støtte, og det nye anlegget vil da ha en kostnad på under 600 000 kroner. 

Med Circle K får vi en stor seriøs leverandør, som benytter ladebokser fra markedslederen Easee. Disse boksene er de rimeligste vi har fått tilbud om for beboerne og det var også en viktig faktor for valget.

Easee Charge er den nye ladeboksen

Nærmere om løsningen
Det nye ladeanlegget vil sørge for at alle de 109 parkeringsplassene vil få mulighet til å installere en ladeboks. De som velger å ikke koble seg opp fra starten vil, enkelt kunne bestille dette fra Circle K når som helst i etterkant. Alle parkeringsplassene blir klargjort med en «bakplate». Hvis man i etterkant bestiller en ladeboks, vil denne enkelt kunne klikkes på bakplaten uten bruk av elektriker.

Når kommer det?
Installasjonen av anlegget vil begynne i mai og forventes ferdigstilt før fellesferien.

Priser

  • Ladeboks: Ved tidlig bestilling vil ladeboksene koste 12 990. Deretter vil prisen være 14 990.
  • Driftsabonnement: Frem til mai neste år, vil det ikke koste noe å være tilknyttet anlegget utover strøm. Deretter vil det være en månedlig driftskostnad på 61 kroner. Driftsabonnement gir annet tilgang til en mobil-applikasjon hvor man kan administrere ladingen og få full oversikt over forbruk og kostnader.
  • Strøm: For strømmen vil borettslaget sette en kWh-pris i samråd med Circle K. Den antas å ligge rundt 1,20 kroner basert på dagens priser.
  • Alle priser inkl. mva. 


Bruksrettshavere
De som har en bruksrett (for eksempel beboere i Snippen med flere), vil også ha mulighet til å få etablere ladeboksen på sin parkeringsplass til de samme prisene som over. 


Mer informasjon og bestillingsfrister
Det vil snart komme nærmere informasjon med frist for å ladeboksen til den reduserte summen, samt nærmere vilkår. Fristen vil være i mai. 

Vi vil også komme tilbake med nærmere informasjon til de som allerede har en ladeboks i dag. De som leier parkeringsplass av borettslaget, vil også om kort tid få nærmere informasjon om hvordan overgangen påvirker deres leieavtale.