søndag 25. april 2021

Skrotinnsamling og annet smånytt

Skrotinnsamling

Det blir en ny runde med skrotinnsamling også i år! Dette er en mer fleksibel løsning enn container som borettslaget har pleid å ha tidligere.

Hvor: Vi kommer til å merke opp et område i bakgården ved Fjellgata 2B. Her plasseres skrotet, og man starter lengst innerst. Vær også flinke med å stable i høyden.

Når: Man kan starte å legge ut skrotet sitt fra og med tirsdag 1. juni. Skrotet vil bli hentet i løpet av torsdag 3. juni.

Hva: Det er færre restriksjoner på skrotinnsamlingen enn på container. Du kan for eksempel kaste elektrisk avfall, bildekk og gipsplater. Det eneste som ikke kan settes ut er farlig avfall.

Farlig avfall: Avfall som maling, løsemidler, spraybokser og fugepatroner kan ikke settes på skrotinnsamlingen. Det vil bli arrangert en egen innsamling av farlig avfall etter sommeren, se lengre ned. 

Fra skrotinnsamlingen i fjor

Dugnad

Hvis forholdene tillater det, ønsker vi å ha en vår-dugnad. Det naturlige ville vært å hatt en dugnad omtrent på denne tiden av april/mai, men på grunn av den nåværende smittesituasjonen og reguleringer, vil det ikke være mulig. Vi vil derfor vurdere tidspunktet for dugnad på nytt etter hvert som samfunnet gjenåpner.

Skrotinnsamlingen fikk vi heller ikke så tidlig som vi ønsket på grunn av kapasitetsutfordringer hos leverandøren på grunn av korona. Men kanskje tidspunktet rundt skrotinnsamlingen kan være aktuelt for dugnad, så sett en tynn ring rundt onsdag 2. juni. Vi informerer på nytt så snart vi har besluttet noe for dugnaden.

Farlig avfall

Fra Oslo kommune får vi satt ut to kasser for farlig avfall og en kasse for småelektrisk avfall etter sommeren. De blir satt ut 23. august og står ute i en uke. Så det farlige avfallet du ikke får levert på skrotinnsamlingen, kan du levere da.

Kassene vil være låst med kode. Koden får du fra styret, og vil leveres ut så lenge det er ledig kapasitet i kassene. Her blir det altså et "førstemann-til-mølla"-prinsipp.

Merk at heller ikke her kan man levere hva som helst. Ler mer om ordningen og hva som kan leveres her.

Generalforsamling

I løpet av juni vil det bli generalforsamling. Vi venter på revisjonen av regnskapet før vi kan fastsette en dato.

På et vanlig årsmøte har man i forkant fått sakspapirene, altså selve innkallingen med årsberetningen og oversikt over sakene som skal behandles og eventuelle forslag. Så møter man fysisk, går gjennom regnskapet, styrets årsberetning, diskuterer sakene som er foreslått og så stemmer man over sakene etterhvert som de behandles.

I fjor ble generalforsamlingen kun gjennomført på Vibbo. Da var det kun enklere saker som var til behandling og OBOS sin voterings-løsning ble brukt til å stemme over sakene. En fordel med den digitale voteringen, er at langt flere enn vanlig deltok på generalforsamlingen og stemte.

I år ser vi for oss at vi skal kombinere fjorårets bruk av Vibbo for selve avstemningen, med et møte i forkant av avstemningen. Dette møtet vil i år på grunn av Korona være et rent video-møte slik mange nå etterhvert har blitt vant med. Her vil det også være mulig å delta via telefon eller app på mobilen.

Ryddet rundt trafo-stasjonen

I hagen ved Fjellgata 1 har det blitt ryddet opp rundt trafoen som står der. Borettslaget ble pålagt dette av Elvia (tidligere Hafslund nett) som skulle gjennomføre en kontroll av trafoen, og fikk relativt knapp tidsfrist på det arbeidet.

På baksiden av trafoen er det luftekanaler som går langs hele veggen som skal holdes frie, for å unngå overopphetning av trafoen og eventuell kortslutning/brann i denne. 

Fra nå og fremover må det altså ikke lagres hageavfall her. Vi får heller etablere en komposthaug et annet sted, eller få hageavfallet fraktet bort fortløpende.

Nytt gjerde og andre småtiltak

Vaktmesterfirmaet har fått en lang tiltaksliste fra styret med et 20-talls småoppdrag. Noe er utført, noe er pågående og noe gjenstår. Kapasiteten til vaktmesterfirmaet er avgjørende for hva vi får gjort og hvor raskt. Og så er det gjerne slik i dette borettslaget at når man først har begynte å ta unna noe, oppdages det gjerne mer, i tillegg til at det stadig oppstår nye småskader. Meld ifra til styret hvis du oppdager nye nytt.

Noen av disse tiltakene er mer synlig enn de øvrige. Blant annet har vel nå mange lagt merke til det igjen er et gjerde mellom porten ved 2A og markterrassen. Også i hagen er gjerdet som før bare dekket den ene halvparten fullført frem til skråningen.