fredag 2. april 2021

Tregt varmtvann og gufs med kaldt- eller varmtvann

I denne artikkelen vil vi prøve å forklare hvorfor beboere kan oppleve at det tar tid før man får varmtvann og hvorfor det kan komme gufs av kaldt- eller varmtvann når man for eksempel skal dusje. 

Kapasitet

I forbindelse med utbedringene i det tekniske rommet i Fjellgata 2 nylig, (se eldre nyhetssak), fikk vi også undersøkt tilstanden på varmtvannsberederne her. Problemet er at vi i perioder ikke har tilstrekkelig med varmt vann. 

Varmtvannsberederne ble imidlertid "friskmeldt". De går som de skal og det ble ikke funnet feil på dem. De begynner riktignok å bli gamle (produsert i 2005) og nærmer seg sin anbefalte levetid (20 år) så en utskiftning må påregnes om ikke altfor lenge. 

Kapasiteten er også i henhold til anbefalte normverdier. Det som leverandøren trekker frem er at på grunn av korona-pandemien er vi generelt mer hjemme, og at dette vil også påvirke samtidigheten, og vannforbruket.

 

Lange avstander

I både Fjellgata 1 og 2 er det et teknisk rom hvor varmtvannsberederne er plassert. I FG1 er dette rommet omtrent midt på bygningen i kjelleren og det er kort vei for hovedrøret med varmtvann fra dette rommet til hver ende før vannet går opp stigerørene til leilighetene. 

I FG2 er det det tekniske rommet plassert omtrent midt på 2A, slik at det blir veldig lang avstand til endene ved 2E. I tillegg går hovedrøret på motsatt side av bygningen i forhold til det tekniske rommet. 

Se tegningen for en enkel illustrasjon av hvordan hovedrøret er plassert. Hovedrøret er omtrent 115 meter (+/-) langt. 


Lang avstand for varmtvannet
 

Ved enden av hovedrøret i 2E, er det ett stigerør som går til kjøkkenet og et annet som går til badet for leilighetene på høyre siden. 

 

Sirkulasjonsledning

Når varmtvannet ikke er i bruk vil det varmtvannet som fra før står i hovedrøret og stigerørene bli avkjølt og dette kjøligere vannet må bli "brukt opp" gjennom tapping før nytt varmt varmtvann når kranene.

I nyere bygg er det vanlig at det fra enden av hovedrøret går et nytt rør tilbake til det tekniske rommet. Dette sørger for at varmtvannet alltid er i sirkulasjon. Det kan i nyere bygg også installeres sirkulasjonsledning i enden av stigerørene slik at det alltid sirkulerer varmtvann i nærheten av tappestedene. 

I Verksgata borettslag har vi ikke sirkulasjonsledninger verken i Fjellgata 1 eller Fjellgata 2. Når man opplever kortere tid for å få varmtvann i FG1 skyldes det hovedsakelig kortere avstand til teknisk rom. 

I prinsippet kan en sirkulasjonsledning som følger hovedrøret bli etterinstallert. Dette vil imidlertid være en dyr installasjon og løser ikke alle problemene, men kan avhjelpe en del av den tregheten som man opplever. En slik etterinstallasjon er kanskje mest aktuelt i forbindelse med annen rehabilitering av de tekniske installasjonene.


Utstyr av dårlig kvalitet eller gammelt og slitt

Selv om varmt- og kaldtvann går i ulike rør, er disse koblet sammen gjennom blandebatteriene i for eksempel dusjen. Egne tilbakeslagsventiler i disse skal hindre at kaldt-eller varmtvannet skal gå over i motsatt rør. Skjer dette vil vannet kunne strømme feil vei, og man vil kunne oppleve gufs med kaldt- eller varmtvann. 

Særlig utsatt for dette er man når utstyret er gammelt eller av lav kvalitet. Det er ikke alle billigmerker som har like lang brukstid. 

En av utfordringene med dette, er at det er naboen som vil merke at det er uregelmessigheter men naboen kan vanskelig vite hvor det sitter et defekt blandebatteri. Les mer om disse problemmene her.

Hva kan gjøres? Dersom ditt blandebatteri eller rør har mye kondens (er fuktige) uten at det er i bruk, kan det tyde på at du har et defekt blandebatterisom må byttes. 


Tette siler

Hvis du opplever kaldt/lunket varmt vann i dusjen eller har lavt trykk på vannet, kan det være en ide å rense silen i blandebatteriet eller kranen. Et tilgrodd filter kan redusere trykket og kan også redusere mengden varmtvann som slipper igjennom og ut gjennom dusjhodet. Disse bør i utgangspunktet renses jevnlig. Se disse videoene for inspirasjon og hør med fagfolk om du er i tvil; Rense vannkran og rense blandebatteri.


Oppsummering

På grunn av disse forholdene som er beskrevet her, vil beboerne kunne oppleve situasjonen veldig ulikt.

Kort avstand til teknisk rom vil generelt gi varmtvann raskere enn de som har lang avstand. Dersom en av leilighetene på ditt stigerør har utstyr av dårlig kvalitet vil du både kunne oppleve at det tar lengre tid og at det kan komme gufs av kaldt- og varmtvann, selv om din leilighet er nærme teknisk rom. 

Kjøkken og bad er normalt på ulike stigerør, og opplevelsen kan godt være ulik mellom disse to tappestedene. 

Vær oppmerksom for kondens og fukt langs blandebatteriet. Det kan tyde på at du må bytte ut denne. Det kan gjelde deg som også har et nyere bad (f.eks. pga. fabrikasjonsfeil eller lav kvalitet).