tirsdag 16. mars 2021

Vannet stenges torsdag

Det er behov for diverse utbedringer i teknisk rom i Fjellgata 2. 

I forbindelse med dette vil vannet bli stengt førstkommende torsdag 18. mars i perioden 09:00 til 15:30. 

Stengingen gjelder kun Fjellgata 2.

 

Kaldt vann? 

Enkelte har kommentert til styret at det i det siste tidvis har vært kaldt vann i dusjen. Ved normal drift er det i Fjellgata 2 hele fem varmtvannsberedere med 600 liter varmt vann som holder 80 grader. Det kan virke som at i perioder er forbruket av varmtvann større enn det anlegget rekker å varme opp på nytt. Vi håper å få vurdert tilstanden på disse samtidig, men i utgangspunktet er det andre reperasjoner og tiltak som gjøres nå.  

Rens blandebatteriet

Hvis du opplever kaldt/lunket varmt vann i dusjen, kan det være en ide å rense silen i blandebatteriet ditt. Hvis dette er ukjent for, kan nettopp dette være et problem. Blandebatteriet inneholder en sil som har en tendens til å bli tett på grunn av organiske materiale i vannet. Over tid kan dette redusere mengden varmtvann som slipper igjennom og ut gjennom dusjhodet. Blandebatteriet bør i utgangspunktet renses jevnlig. 

Dette blir gjort

Et av tiltakene denne gangen er å reduserer temperaturen på varmtvannet som sendes ut. Dette holder i dag 65 grader. Maksimalt anbefalt temperatur fra bygg-myndighetene er 55 grader. Dagens høye temperatur medfører risiko for skolding. Enkelte har meldt om at de kan oppleve bølger av varmtvann. Dette tiltaket er primært for å redusere risiko for liv og helse, men det kan også bidra til at det brukes noe mindre varmtvann noe som kan avlaste problemet omtalt over. 

Av andre tiltak er det blant annet en pågående lekkasje som skal tettes, en del på varmtvannsledning som er feilmontert skal byttes før denne gir etter og et lokk som mangler skal erstattes for å unngå uønskede lekkasjer.

På den mer tekniske siden skal det bli installerte en reduksjonsventil. Denne vil sikre et jevnt korrekt trykk på vannet og mindre slitajse på VVS-installasjoner. Denne danner et vern mot plutselig trykkendringer på hovedvannledningsnettet til Oslo. I samme runde installeres det en tilbakeslagsventil og ekspansjonskar. Alt dette bidrar til bedre og tryggere drift i det tekniske rommet. I Fjellgata 1 er det tekniske utstyret fra 2013, og der er disse tingene på plass fra før.