søndag 21. mars 2021

Vårvask av garasjen og ladeanlegg

Vårvask av garasjen
Erfaringene fra garasjevasken i fjor høst, er det at det er viktig å få vasket garasjen en gang i året. 

Vasken avslørte flere steder hvor olje hadde fått satt seg og hvor dette ikke lot seg fjerne innenfor tiden som var avsatt. På grunn av litt større utfordringer med å få tørket ut nedre garasjeplan fikk man ikke merket opp disse plassene i fjor. 

Denne gangen skal følgende utføres: 
- Ny årlig vask av underlaget - også oljeflekker skal fjernes
- Vask av rør og kabelgater
- Vask av vegger
- Oppmerking av garasjeplassene i nedre plan
- Reparasjon av asfaltskader 

På grunn av det utvidede omfanget, må garasjen tømmes i to dager i hvert plan.

Følgende dager er satt av:
20. og 21. april: Øvre garasjeplan, inngang Gøteborggata.
22. og 23. april: Nedre garasjeplan, inngang Fjellgata.

Alle må flytte ut sin bil og tømme parkeringsplassen innen klokken 08 den aktuelle dagen. Bilen kan flyttes tilbake tidligst på ettermiddagen på dag 2 når det er gitt klarsignal for dette. Statusoppdatering vil bli lagt ut på verksgata.no

I nedre plan må også sykkelparkeringen tømmes.

De beboere som leier ut sine plasser, må si i fra til sine leietakere.

Ladeanlegg
Styret er i sluttfasen med å velge fremtidig modell for lading. Styret har søkt Oslo kommune om tilskudd, og planen er å fatte en endelig avgjørelse etter tilsagn om støtte.

Det har vært jobbet lenge med å finne gode løsninger for lading i borettslaget. Med tiden har dette blitt stadig mer aktuelt etter hvert som antall el-biler i samfunnet har økt. Fra 1. januar ble borettslagsloven endret slik at beboere med parkering nå kan kreve at styret tilrettelegger for dette. Det har også blitt klargjort i regelverket at styret har myndighet til å velge løsning, og hvordan kostnadsfordelingen skal være mellom fellesskapet og de som ønsker ladning. Kort fortalt er det fellesskapet som må dekke infrastrukturen, mens kostnadene for hvert enkelt ladepunkt og tilkobling må dekkes av den enkelte. For Verksgata borettslag er dette etter styrets syn i tråd med hvordan kostnadene til nå har vært fordelt her i borettslaget.

Det har blitt et marked for ladeløsninger hvor flere aktører nå tilbyr løsninger som er i tråd med nytt regelverk og styret har hentet inn flere tilbud. Det som i øyeblikket synes klart, er at et nytt ladeanlegg vil omfatte alle 109 parkeringsplasser. Borettslaget vil stå som eier av infrastrukturen og hver enkelt inngår avtale med leverandøren om kjøp av ladeboks og drift/serviceavtale. Som før vil strøm komme i tillegg.

For styret er det også viktig at det velges en løsning som tilbyr en mest mulig smidig overgang også for de som allerede har investert i en ladeboks.

Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om ladeanlegget så snart vi kan dette.