torsdag 4. mars 2021

Ny branninstruks

På oppslagstavlene er det nå hengt opp en ny branninstruks. Gjør deg kjent med denne!

Branninstruksen og noe mer informasjon er også gjort tilgjengelig i Boligguiden på en egen brannside. 

Denne har fått en egen kortadresse: verksgata.no/brann 

Det er også lenket direkte til denne siden i topp-menyen som er tilgjengelig på alle sidene.

Vet du hva skal gjøre hvis det brenner?