tirsdag 21. desember 2021

Julehilsen fra styret

Det er mye som skjer i borettslaget hele tiden. Noen saker tar veldig mye tid å jobbe med, andre saker varer veldig lenge, og noen saker gjør begge deler! Heldigvis dukker også noen saker som lar seg løse raskt.

Det raskeste og enkleste vi har fått til i det halvåret som er gått, er ett nytt sykkelstativ. Det er fint å se det har blitt tatt godt i bruk. En av sakene som har pågått lenge, hvor vi selv syns det drøyer alt for mye er – fortsatt – oppfølging av de siste reklamasjonene fra Bo bedre-prosjektet. Nå har vi også fått beskjed om at vår tidligere prosjektleder ikke har kapasitet til å bistå oss videre i arbeidet opp mot entreprenøren. Det betyr kanskje aller mest at styret fremover må bruke enda mer tid på dette, før man kommer i havn også der.

Ladeanlegget
Dette halvåret har vi fått ferdigstilt det nye ladeanlegget og det ser ut som at dette fungerer veldig bra. Det eneste skåret i gleden der er nettleien. Fordi ladeanlegget har effekt-måling, blir de faste elementene av nettleien veldig høy. Vi så at den nye nettleie-modellen som skulle blitt innført fra 1. januar, ville gitt oss en mye lavere nettleie for ladeanlegget. Nå når dette er utsatt, må vi kanskje også revurdere økningen vi annonserte til 2 kr per kWh. Med den gamle modellen som fortsatt skal gjelde vil nettleien alene kunne overstige dette særlig i vintermånedene.

Dør-prosjekt
VVS-kartlegging og dør-prosjekt. På dør-prosjektet har vi fått et tilbud på prosjektleder-bistand, men på grunn av totalprisen ønsker vi å få flere tilbud. Deretter kommet det til å bli jobbet med et anbudsgrunnlag. Her vil vi først sammen med prosjektleder avklare hva som kan være fornuftig å inkludere i grunnlaget. Deretter hentes i priser og da kan man også beslutte hva som er med og hva som er utenfor prosjektet. Leilighetsdørene er hovedfokuset. I Fjellgata 1 med inngang direkte fra svalgangen, trekker det mye fra dørene, og noen er svært vanskelig å åpne. I Fjellgata 2 er en av hovedbekymringene primært knyttet til brannsikkerhet. Dørene er gamle, og det er klare tegn på at dørene ikke er tette. I tilfelle brann ønsker man tette dører slik at røyk som kommer ut i oppgang, ikke trekkes inn i neste leilighet.

Det vil sannsynligvis være fornuftig å samtidig få installerte dørlukkere til alle leiligheter. Dører til fellesareal, særlig loftsdørene, bør man se på. Metaldørene ut mot garasjen trenger man nok ikke å gjøre noe med. Når man først skal bytte masse dører, så bør man nok bruke anledning til å se etter et nøkkelsystem. Bare det i seg selv er en krevende jobb, fordi det har kommet veldig mange ulike løsninger på markedet. Slik ting er ting som vi kan be om en pris på i anbudsgrunnlaget, og når man vet hva ting koster, er det også litt lettere å ta stilling til det.

I utgangspunktet mener styret, at med den justeringen vi gjorde i fjor på felleskostnader – og inflasjonsjusteringen i år, så er dette tilstrekkelig for å dekke kostnadene til dør-prosjektet.

VVS-kartlegging
Den største jokeren fremover er en VVS-rehabilitering. Det vil si en full-utskifting av alle vannrør og kloakk-ledninger. Både kjøkken, bad og toalettrom vil bli berørt av dette. Dette kommer til å komme en eller annen gang, men det er vanskelig nå å si noe om når og hvor omfattende det blir. Potensielt kan det bli veldig stort og dyrt på linje med Bo bedre-prosjektet.

Noe av utfordringen vår er at da man bygde bygget, brukte man en plasttype kalt ABS som man den gangen regnet med skulle være tilnærmet evigvarende, men som har vist seg å ha kort levetid. Disse har nå en antatt teknisk levetid på 10-25 år. En utfordring med disse rørene er at plasten kan bli sprø og sprekke opp. Sprekkene blir ikke nødvendigvis avslørt ved videoinspeksjon, så det kan være vanskelig å fange opp en skade før man har vann som renner langs røret.

Fordi man regnet rørene som evigvarende, var det uproblematisk å støpe inn avløpsrørene i konstruksjonen. Det gjør en senere utskifting mye tyngre fordi man må bryte opp mye betong for å få tak i røret som skal skiftes ut.

Det vil ha store konsekvenser og det kan stilles mange ulike spørsmål, men vi har ikke svarene. Vi får starte med å skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag. Derfor har styret bestilt en VVS-kartlegging fra OBOS prosjekt. Oppstart for dette vil være over nyttår. Vi starter da med befaring i noen enkelte leiligheter og fellesareal. Meld deg gjerne dersom du har et bad som har mest mulig original stand, da er vi interessert i å legge befaringen innom deg.

Fremover
Vi kan være sikre på at det ikke blir kjedelig dager for styret fremover, selv om vi håper på en rolig julefeiring. Vårt styremedlem Caroline har måtte trekke seg fra styret både på grunn av flytting og nyfødt baby. Vi takker Caroline for innsatsen!

Det kom i våres ikke inn forslag til nye medlemmer til valgkomite og det var ikke helt enkelt å finne nye kandidater til styret heller. Ta kontakt med styret dersom du tror styreverv eller valgkomite kan være noe for deg.

Med ønske om en god jul og godt nytt år!