mandag 3. januar 2022

Årlig brannkontroll

Norsk Brannvern vil i dag, tirsdag og onsdag gjennomføre sin årlig brannkontroll. De undersøker røykvarsler og pulverapparat. Styret beklager den knappe varslingstiden. Dette skyldes en misforståelse med leverandøren. På grunn av dette setter Norsk Brannvern opp en oppsamlingsdag på et senere tidspunkt for de som ikke kan være hjemme disse dagene.

 

Informasjon fra Styret i Verksgata Borettslag og Norsk Brannvern

På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.  For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:


1.    Full gjennomgang som tidligere.
Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

2.    Kontroll uten fysisk besøk.
Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret iht NS3910 og gi beboer ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.


Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på. 

Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder den aktuelle dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.


Tentativ tidsplan: 

Mandag 03. januar kl.14.00-21.00 (Fjellgata 1 og 2A)
Tirsdag  04. januar kl.14.00-21.00 (Fjellgata 2B, 2C og 2D)
Onsdag  05. januar kl.14.00-21.00 (Fjellgata 2E)