mandag 13. desember 2021

Økte strømpriser = økte ladepriser

På grunn av økte kraftpriser, har styret vedtatt å øke prisen på lading.

Circle K fakturerer brukerne av ladeanlegget hvert halvår. Den første fakturaperiode er for august 21 - januar 22. 

I begynnelsen av februar vil brukerne av ladeanlegget få den første regningen. Den tidligere annonserte prisen på 1,20 kroner er i dagens sistuasjon et stykke unna å dekke borettslagets faktiske kostnader. 

For den neste perioden, fra 1. feburar 22, setter vi prisen foreløpig til 2 kr per kWh. Styret gjør en ny vurdering av denne før faktueringen i august 22. Målet er at borettslagets faktiske kostnader skal dekkes av brukerne selv. 

Ny nettleie

Fra 1. januar endres prisstrukturen for nettleie. Dette ser ut til å slå gunstig ut for ladeanlegget, slik at nettleien i sum går ned fra et veldig høyt nivå i dag. På ladeanlegget har vi allerede effekt-måling i dag. Effektpåslaget var ganske betydelig da vi har et anlegg som bruker relativt lite strøm, men unntaksvise veldig mye i noen få enkelttimer. Dette var ikke godt nok reflektert i prisen som var satt.

Men med den nye prisstrukturen blir det noe mer normal nettleie på ladeanlegget så lenge man tilpaasser seg denne og ikke overstiger enkelte terskelverdier. For vår del innebærer det at vi har bedt Circkle K om å begrense effekt-uttaket til 25 kWh. Foreløpig har vi ikke vært over denne grensen, men det er ett viktig innslagspunkt i den nye prisstrukturen. I praksis blir begrensningen knapt merkbart for brukerne. Det gjennomsnittlige forbruket per time, om kvelden og natta når det lades mest, er rundt en tiendel av dette.