mandag 28. juni 2021

Tilbud fra Firesafe om ekstra lydgiver

Hører du ikke brannalarmen når du sover? Firesafe As kan legge opp en ekstra alarm. 


Alle alarmene i alle leilighetene avgir 85 db som normalt er mer enn høyt nok. På kontrollrundene som Firesafe gjennomfører, kommer det imidertid ofte opp at alarmen gir for lav lyd. Alle disse er kontrollert og funnet i orden, men enkelte kan fortsatt ønske seg ekstra varsling. 

Hvem trenger ekstra alarm?

Dette kan for eksempel være aktuelt for de som har nedsatt hørsel, sover svært tungt eller hvis det er vanskelig å høre alarmen på et soverom når dører er igjen og/eller det er andre hindringer mellom soverommet og alarmen. 

Tilbud

Firesafe tilbyr å installere en ekstra lydgiver i de leilighetene som ønsker dette for 5 600 kroner per lydgiver. Det trekkes da en kabel fra eksisterende detektor til nytt punkt for lydgiveren.

Bestillingsfrist

Meld din interesse for en ekstra lygiver til styret innen 12. juli. Da sender vi Firesafe en samlet oversikt og det blir en felles dag for montering. 

De som ikke rekker bestillingsfristen, og som siden ønsker seg en lydgiver bestiller dette direkte fra Firesafe.