søndag 14. november 2021

Prisjustering av felleskostnadene

Fra 1. januar øker felleskostnadene med 3 %. 

Fra september i fjor til september i år, økte prisene i samfunnet med 4,1 % i følge Statistisk sentralbyrå. Generelt forventer styret at dette også vil gjenspeiles i de prisene borettslaget betaler.

Oslo kommune har varslet at de øker vann- og avløpsgebyr med 4,5 %. 

OBOS har anbefalt oss å ta høyde for at forsikringspremien økes med 4 %. 

Strømprisene vet vi ikke hvor kommer til å ende, men når man ser hele 2022 under ett får vi håpe at det også blir perioder med mer normale priser. Styret budsjetterer likevel med at denne utgiftsposten øker fra 400 000 til 450 000 kroner. 

Et eksempel på hvor unormale strømprisene er for tiden, er borettslagets sin strømregning for september. Den er i år på 45 700 kroner, mens den var på 12 600 kroner for samme periode i fjor. 

Styrets grunnholdning er at vi må justere felleskostnadene i tråd med prisstigningen. Når vi nå likevel justerer med litt mindre, skyldes det at vi i løpet året har oppnådd besparelser på noen områder som forsikring og heisavtaler. 

Les i boligguiden om hva regningen består av og hvordan du kan innbetale IN-lånet.