lørdag 13. november 2021

Fra samtykke til reservasjon

Bakgrunn
1. april 2021 kom det nye regler i «Lov om Burettslag». En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med andelseierne. Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med andelseier. Nå er dette endret slik at styret kan styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.

Styret har besluttet å bruke den nye muligheten som regelverket åpner opp for, ved å beslutte at borettslaget som hovedregel kommuniserer elektronisk med andelseierne. Unntak gjøres for de som har reservert seg.

Hva vil dette si for meg som eier?

I praksis vil det si at styret og OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med andelseierne elektronisk (for eksempel via Vibbo, e-post eller SMS), med mindre man da er reservert.

Inntil nå har slik kommunikasjon vært avhengig av samtykke.

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i OBOS sitt system, vil alle andelseiere bli registrert som at de kan motta elektronisk kommunikasjon, med mindre du tidligere har sagt nei til samtykke.

Slik reserverer du deg
Reservasjon skjer på www.Vibbo.no, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan andelseier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no. Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten.

Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Når skjer endringene?

Endringen skjer 24 november.