søndag 17. oktober 2021

ENØK-støtte for ladeanlegget

Helt fjernet

Nå er restene av det gamle ladeanlegget helt fjernet. De siste kablene ble fjernet denne uke. Igjen en takk til de som har vært nødt til å flytte bilene sine. Det har vært flere runder i det siste både i forbindelse med etalbering av nytt, fjerning av gammelt og ventilasjonsrensen. Nå er det ikke noe mer som er planlagt før det eventuelt blir garsjevask til våren. 

Enøk-støtte utbetalt

I det vi avrunder prosjektet med nytt ladeanlegg, kom også en hyggelig bekrefelse fra Oslo kommune: Vi får 106 000 kroner i ENØK-tilskudd for etableringen av det nye lade-anlegget. Prosessen var slik at før oppstart av prosjektet hadde vi fått et tilsagn, men for å få pengene utbetalt måtte ulike dokumentasjonskrav bli oppfylt. Dette ble sendt inn kort tid etter at anlegget var ferdig installert, og dokumentasjonen oppfylte alle kravene. 

ENØK-støtten var en viktig årsak til at styret gikk for den valgte ladeløsningen, og utgjør omtrent en femtedel av etableringskostnadene. 

Nye ladeplasser tas i bruk

Vi har også registert at enkelte har fått bestilt og satt opp en egen ladeboks etter at anlegget var ferdig. Dermed ser det også ut til at bestillingsrutinen og 'klikk-på-plass' løsningen fungerer fint for de som ikke bestilte egen ladeboks fra starten av. Hvis du trenger en ladeboks, bestiller du dette fra Circle K. Les mer her.