onsdag 10. juni 2020

Internett og TV blir utilgjengelig - løst


I forbindelse med strømutkoblingen på torsdag, vil TV og internett bli utilgjengelig.

Dette vil gjelde alle i både Fjellgata 1 og 2, mens strømutkoblingen gjelder 2C, 2D og 2E.

Grunnen til dette er at fibermottaket fra Get er plassert i 2C.

Vi beklager det korte varslet om dette og ulempene dette medfører.

Oppdatering 11.06.2020: Dette er nå løst, se egen sak