søndag 22. november 2020

Økning av felleskostnader

Styret ser seg nødt til å øke felleskostnadene med 10 % fra 1. januar 2021. Det er tre hovedgrunner til at felleskostnadene øker nå:
-    Vanlig prisjustering på flere av tjenestene borettslaget bruker
-    Innføring av avdrag på borettslagets lån på 5,75 millioner
-    Kommende vedlikehold

Felleskostnadene øker med 10 %


Felleskostnadene – ikke alt det andre
På den månedlige regningen fra borettslaget er det normalt tre fakturalinjer. Her er et eksempel fra desember 2020 fra en fire-roms leilighet som vil være veldig gjenkjennelig for flere:
-    Felleskostnader        kr 4 056
-    Garasje                     kr    200
-    Kapitalkost. lån 1     kr 1 607
-    Å betale:                   kr 5 863 

I tillegg vil det på regningen kunne være eiendomsskatt som kreves inn for Oslo kommune og medlemskontingent til OBOS. 

For denne leiligheten øker felleskostnadene med 10 %. Det vil si cirka 400 kroner. Det er ikke total-regningen som øker med 10 %. 

«Kapitalkost. lån 1», er den enkeltes andel av IN-lånet for balkonger og vinduer. Dette lånet kan man innfri dersom man ønsker det. Neste frist for innbetaling er i februar neste år. Du kan lese mer om IN-lånet og nedbetaling av dette her.

Kutter kostnader og øker andre inntekter
Dette styret har som tidligere annonsert fått økt etterlengtede leieinntekter ved å sørge for full utleie av næringslokalene og ved at nesten alle parkeringsplassene nå er leid ut. Dette hjelper et stykke vei på, men vi må også se på kostnadssiden. Vanligvis er det ikke så stort potensiale i å kutte faste kostnader i borettslaget, men det betyr ikke at man ikke kan forsøke. 

I forrige sak om økonomien, skrev vi at vi hadde vi fått ett forvarsel om at forsikringspremien igjen kom til å øke kraftig. Siden da har styret mottatt et tilbud fra et konkurrende selskap på en ny forsikringsavtale som er vesentlig lavere enn dagens premie. Avtalen er ikke inngått ennå og styret undersøker om vi kan få flere tilbud, men i budsjettet for 2021 har vi forutsatt at vi får en ny avtale på plass fra januar. Dette gjør at økningen i felleskostnadene blir 4 til 6 prosent lavere enn om vi hadde beholdt dagens avtale. 

Styret ser også på andre fast kostnader, og ser at det er penger å spare på å slutte seg til en ny serviceavtale på heis. Vi justerer også på oppdrag som OBOS har hatt fra borettslaget og sparer også noen kroner der. 

Fremover er det nok størst potensiale på å kutte kostnader, ved å ta igjen vedlikeholdsetterslep slik at man får færre skader som fører til økte forsikringspremie, og mye ad-hoc bruk av servicefirmaer.

Avdrag på lånet
Borettslaget har tre lån:

OBBK01: Opprinnelig på 230 000 kroner fra 2016 for å del-finansiere nye ladeplasser. Dette lånet står igjen med cirka 131 000 kroner per november 2020

OBBK02: Opprinnelig på 4,2 millioner kroner fra 2011 i forbindelse med takomlegging. Dette lånet var avdragsfritt i fem år. Ved årsskiftet stod lånet med en rest på litt over 3,7 millioner kroner. Dette lånet ble økt med 2 millioner kroner i begynnelsen av 2020 for å sikre borettslaget nødvendig kapital til drift. Lånet står igjen med 5,75 millioner kroner per november 2020

OBBK03: Opprinnelig på 27,1 millioner kroner fra 2019 i forbindelse med Bo bedre-prosjektet. Nedbetales som et IN-lån med spesifiserte kapitalkostnader på den månedlige regningen. To andelseiere har innfridd sin andel. Dette lånet står igjen med cirka 25,5 millioner kroner per november 2020. 

Da det forrige styret økte det ene lånet med to millioner ble det samtidig innført avdragsfrihet på dette lånet frem til 2023. Det var et reelt behov for å ta opp lånet. Kassen var på det tidspunktet bunnskrapt og det trengtes tilskudd for å dekke opp kommende regninger. 

For dette styret føltes det ikke riktig å fortsette å skye avdragene foran oss. Særlig ikke på et lån som i hovedsak ble tatt opp i 2011. Gjeninnføring av avdrag på dette lånet utgjør hoveddelen av økningen i felleskostnader. 


Kommende vedlikehold
Styret jobber med å kartlegge fremtidig vedlikeholdsbehov. Det vi vet er at behovet er stort, men når man må gjøre de ulike oppgavene og hvor mye det kommer til å koste er usikkert. Det er noe som styret fremover må jobbe videre med. Men vi begynner å rigge oss for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i budsjettet for 2021. Det gir oss et større handlingsrom til å faktisk få gjort nødvendige tiltak.