torsdag 19. november 2020

Nye postkasseskilt

Ny rutine
Styret innførte i sommer en «velkomstrutine» til nye beboere, hvor nye beboere – leietakere som andelseiere – blir kontaktet av styret. Blant annet spør vi om hvilket navn de vil ha på ringeklokken, og hva de vil ha på postkassen. 

Det er med andre slutt på at nye beboere må bestille postkasseskilt selv. Det har vært ganske dyrt, og mange har latt være. Det har medført en lang rekke forskjellige løsninger, og det ser ikke pent ut.  

I tillegg har det ikke vært noen god måte å markere på postkassen at man ikke ønsker reklame. I dag er omtrent 3 av 4 postkasser merket på ulike vis med «Nei takk til reklame». 

Styret har funnet en leverandør som leverer postkasseskilt svært rimelig og hvor vi kan få teksten «Nei takk til reklame» på skiltet.

Nye skilt til alle
Styret har derfor besluttet at alle postkassene skal få nye skilt. Når de nye skiltene blir levert ut, ber vi alle om å ta disse i bruk med en gang.

Enkelte har skilt som for så vidt er greie, men styret ønsker en «nullstilling», slik at alle nå starter på nytt med helt like skilt. Vi gjør dette for å skape et penere og mer helhetlig inntrykk når man kommer inn i oppgangene.

Dette kan du ha på skiltet
I boligguiden har vi lagt ut en omtale av retningslinjene for postkassene og eksempler på ulike utforminger særlig med tanke på de med mange medlemmer i husstanden.
 

Eksempel på nytt skilt

Slik bestiller du
Du har tre muligheter: 

Alternativ A: Bruk denne lenken (starter en ny e-post)

Alternativ B: Hvis lenken over ikke fungerer, kopier teksten nedenfor, start en ny e-post og besvar spørsmålene. Send til styret@verksgata.no.
 

Navn på bestiller:
Leilighetsnummer:
Oppgang:
Etasje:
 

Ønsker du «Nei takk til reklame» på postkasseskilt? Besvar med enten JA eller NEI:
Dersom spørsmålet ikke besvares, bestilles det med.
 

Skriv inn hvilken tekst du vil ha på skiltet:
Linje 1:
Linje 2:
Linje 3:
Linje 4:
Linje 5:
Linje 6:
 

Alternativ C: Bruk papirskjema. I alle postkassene blir det lagt ut en kort orientering med kopi av spørsmålene over. Fyll ut denne og lever i postkassen til en i styret.

Frist
Fordi det er ganske omfattende å organisere så mange bestillinger, håper vi at alle kan sende inn sin bestilling ganske raskt. Siste frist på å sende inn bestilling er torsdag 10. desember.