Nøkler og koder

Innholdsfortegnelse:
1 Nøkler til oppgangen og fellesareal
2 Oppgangen og kode
3 Oppgangen og brikke
4 Leiligheten
5 Postkassen
6 Garasjen - Garasjeporten
7 Garasjen - Garasjedørene
8 Hobbyrommet
9 Søppelsjakt
10 Sikringsskapet
11 Kodebytte
12 Vanlige feil


1 Nøkler til oppgangen og fellesareal
Alle beboere skal ha tre nøkler som går til følgende dører:
-   Hoveddøren
-   Kjellerdøren
-   Sportsbodene
-   Loftsbodene

De i Fjellgata 2 A-E har i tillegg nøkkel som passer til oppgangs-døren fra garasjen.

Man har som beboer kun tilgang til egen oppgang. De ulike oppgangsnøklene er nummerte og har disse numrene:
Fjellgata 1: 15
Fjellgata 2A: 17
Fjellgata 2B: 19
Fjellgata 2C: 21
Fjellgata 2D: 23
Fjellgata 2E: 25

Nye nøkler til oppgangen bestilles via styret på e-post, som bestiller denne videre fra R. Bergersen Sikkerhet & Design. En ny nøkkel koster høsten 2020 cirka 530 kroner og hentes i deres butikk i Sinsenveien 4. Ta høyde for at det er kan være 1 til 2 uker leveringstid.

Når du mottar en ny nøkkel, bør du forvise deg om at denne passer til alle dørene i tilfelle det har skjedd feil under slipingen.

Merk at i Fjellgata 1 kan man ikke komme fra svalgangen og inn i trappe- og heistårnet. For akkurat denne døren må man ha en egen nøkkel (nr. 7). En slik nøkkel kan bestilles fra styret og vil ha samme pris som en vanlig systemnøkkel.

2 Oppgangen og kode
Adgangssystemet er programmert slik at hver oppgang har en unik adgangskode. Alle beboerne i en oppgang har denne koden.

Ved ringepanelet til hoveddøren taster man først inn firkant-tasten, #, etterfulgt av koden. Dersom du ikke har koden, kontakt styret.

Den samme koden kan brukes på garasjedøren og til hobbyrommet.


3 Oppgangen og brikke
I både Fjellgata 1 og 2 er det mulig å legge til brikker for å åpne hoveddøren.
Ved ringepanelet til hoveddøren, legger man brikken inntil kortleseren. Denne er merket med et ikon av en trådløs brikke.

Alle leilighetene fikk ved oppstart av dette, to brikker hver. Alle brikkene er merket med et unikt brikkenummer. Dersom du mister en brikke, må vi få vite hvilket nummer det står på brikken du har igjen slik at den som er mistet kan slettes fra systemet. 

Ved kjøp og salg av leiligheten, skal også brikkene overleveres til ny eier.

Dersom du ønsker flere brikker, kan disse kjøpes av styret for 50 kroner per stykk. For å bestille ekstra brikker bruker du denne bestillings-lenken. Du kan betale med kort eller Vipps. 

Fyll ut navn og mobilnummer. I feltet «Andelsnr./Seksjonsnr./Adresse/Parkeringsnr.» vil vi at du oppgir ditt leilighetsnummer eller bolignummer. Usikker på hvilket nummer som er hva? Se denne artikkelen. 

 

4 Leiligheten
Dersom du trenger en ny nøkkel til leiligheten må du selv ordne dette. I mange tilfeller kan må få kopiert opp nøkler hos for eksempel Maxbo eller Clas Ohlson. I noen tilfeller vil må måtte bestille en nøkkel fra leverandøren eller via en låsspesialist.

Enkelte beboere har montert ulike elektriske låser til egen leilighet som kan åpnes med kode og/eller brikker. Dette står man fritt til å gjøre selv, så lenge dørens funksjon som branndør ikke svekkes.

Brikken til oppgangen er en såkalt NFC-brikke. Dersom man har en kodelås til egen leilighet, kan man i mange tilfeller legge denne brikken til på egen dør, slik at man kan bruke den samme brikke på hoveddøren og til leiligheten. Det går imidlertid ikke med Yale Doorman som selger egne brikker.

Andelseier er selv ansvarlig for utskifting av lås i leilighetsdøren.

Dersom du har låst deg ute, må du selv kontake en låssmed. Borettslaget har ikke kopi av nøkkelen eller en universal-nøkkel til leilighetene.

5 Postkassen
Alle skal i utgangspunktet ha tre nøkler til postkassen. Tapte nøkler blir ikke erstattet. Det er ikke mulig å bestille nye nøkler. Innbrudd i postkasser og eller uautorisert adgang til postkassene, kan være forbundet med forsøk på identitetstyveri.

Dersom du trenger flere nøkler, kjøpes en ny sylinder (lås) som kommer med tre nye nøkler. Dine gamle nøkler vil ikke passe i den nye sylinderen.

Dersom din lås er slarkete kan det også være at du bør bestille en ny sylinder.

Vi har postkasser fra Stansefabrikken av typen Sandberg. Nye sylindere til denne kan kjøpes her

Det er relativt enkelt å bytte sylinder selv, så lenge man har nøkkel til den gamle og kan låse opp postkassen. Dette er noe beboer må ordne selv, slik som på døren til leiligheten. Dersom du ikke klarer å gjøre dette selv, kan du bestille hjelp fra en låsesmed eller andre.

Mistet nøkler
Dersom du har mistet alle nøklene til postkassen, må låsen bores opp. Dette gjøres ved å borre gjennom sylinderen, midt på nøkkelåpningen. Dersom postkasse-døren blir skadet må du erstatte denne. Før sylidneren bores opp bør man ha bestilt en ny sylinder og fått denne levert til en annen adresse, slik at det straks kan settes inn en ny sylinder etter at den gamle er fjernet. Dersom du er i tvil om hvordan dette gjøres, anbefaler vi at du kontakter en låsesmed.

6 Garasjen - Garasjeporten
Fjernkontroll
Garasjeporten kan åpnes med en håndholdt kontroll dersom man har denne og så lenge det fungerer. Det er ikke mulig å få tak i nye fjernkontroller av denne typen. Hvis din ikke virker lengre, kan det være at du må bytte batteri. Dette systemet blir ikke lengre vedlikeholdt.

Mobil
Du kan åpne garasjeporten din ved hjelp av mobilen. For å bruke dette systemet må ditt mobilnummer være «hvitelistet», se avsnittet under.

Inngang fra Gøteborggata: Ring opp +47580010008494
Inngang fra Fjellgata: Ring opp +47580010008493

En vanlig feil er å ikke ringe opp hele nummeret. Du må slå +47 først.

Mobil - Hvitelisting
I utgangspunktet har vi hvitelistet alle mobilnumrene til alle beboere, leietakere og bruksrettshavere. Prøv derfor først å ringe opp som beskrevet over før du kontakter styret om tilgang. Dersom du har et nytt mobilnummer eller ønsker at ektefelle/samboer også skal kunne ringe opp, send en e-post til styret@verksgata.no med navn på bruker og mobilnummeret, samt hvilken garasjeport du benytter. Telefonnummeret blir da lagt inn på systemet og «hvitelistet».

Mobil - praktiske tips
Lagre som kontakt: Lagre nummeret til din port som en kontakt på mobilen, og markere denne som en favoritt.
Talekommando: På de fleste mobiler kan man styre mobilen med enkle talekommandoer. Slå på denne funksjonen på din mobil, og du kan på en Android-telefon si "OK Google" - "Ring Garasjen". Hvis du har kalt kontakten garasjen.
Snarvei: Når du har opprettet 'Garasjen' som en kontakt på mobilen, kan du lage en snarvei til denne kontakten ved å bruke en "Widget". Les denne guiden. Bruk typen "Direct-dial" eller "Direkteanrop".

7 Garasjen - Garasjedørene
Det ligger inne flere koder på garasjedørene. Hvilken som brukes er avhengig av hvilken garasjeplan man har parkeringsplass i, og om man er beboer i Verksgata eller om man er ekstern og leier garasjeplass.

Beboer i Fjellgata 1: Beboerne i Fjellgata 1 bruker den samme koden som til sin oppgang, på garasjedøren fra Fjellgata (og på hobbyrommet).

Beboer i Fjellgata 2: Beboerne i Fjellgata 2 A-E bruker den samme koden som til sin oppgang, på garasjedøren fra Gøteborggata (og på hobbyrommet).

Ekstern parkeringsbruker inngang Fjellgata: Disse har en egen kode som kun kan brukes på garasjedøren fra Fjellgata.

Ekstern parkeringsbruker inngang Gøteborggata: Disse har en egen kode som kun kan brukes på garasjedøren fra Gøteborggata

Beboere som leier ut egen parkeringsplass, må passe på at de ikke gir ut adgangskoden som gjelder oppgangen. Ved kodebytte, sender styret e-post direkte til leietager med ny dersom leieforholdet er registret hos styret og vi har e-post adressen. Dersom det ikke en mulighet, kontakt styret for å få vite den gjeldende koden for eksterne til garasjen.

Beboere i Fjellgata 2 A-E, som bruker sykkelparkeringen i nedre plan får den eksterne koden for dette garasjeplanet.

For å bruke koden, taster man først stjerne-tasten, *, deretter koden, og så stjerne igjen.

8 Hobbyrommet
Det ligger også inne flere koder på døren til hobbyrommet. Dette gjør at alle beboere bruker sin egen kode til oppgangen, også på døren til hobbyrommet.

For å bruke koden, taster man først stjerne-tasten, *, deretter koden, og så stjerne igjen.

9 Søppelsjakt
Søppelsjaktene åpnes med en standardnøkkel for dette. Når du overtar leiligheten skal dette følge med fra forrige eier. Beboere må selv kjøpe ekstra nøkkler fra butikker/forhandlere som selger slike. Her er et eksempel på en nøkkel som trolig kan brukes.

10 Sikringsskapet
Sikringsskapet åpnes med en standardnøkkel for dette. Når du overtar leiligheten skal dette følge med fra forrige eier. Beboere må selv kjøpe ekstra nøkkler fra butikker/forhandlere som selger slike. Her er et eksempel på en nøkkel som trolig kan brukes.

11 Kodebytte
Når gamle koder erstattes av nye, blir den nye koden sendt ut på e-post til de ulike brukergruppene. I e-posten får man beskjed om hvilken dag den nye koden gjelder fra. I løpet av denne dagen blir den nye koden lagt. Den gamle koden er mulig å bruke frem til den nye koden er lagt inn.

12 Vanlige feil
Garasjeporten: Ring opp ved å bruke hele nummeret, inkludert +47

Hobbyrommet og Garasjedørene: Husk * før og etter koden. Slått feil kode flere ganger? Døren kan da låse seg. Prøv igjen senere.

Oppgangen: Husk # før koden.