Nøkler og koder

Innholdsfortegnelse:
1 Nøkler til oppgangen og fellesareal
2 Oppgangen og kode
3 Oppgangen og brikke
4 Leiligheten
5 Postkassen
6 Garasjen - Garasjeporten
7 Garasjen - Garasjedørene
8 Hobbyrommet
9 Søppelsjakt
10 Sikringsskapet
11 Kodebytte
12 Vanlige feil
13 Bestilling av nøkler eller brikker


1 Nøkler til oppgangen og fellesareal
Alle leiligheter skal ha tre nøkler som går til følgende:
- Hoveddør til oppgangen
- Kjeller
- Sportsbod
- Loftsboden
- Hobbyrommet
- Garasjen

Man har som beboer kun tilgang til egen oppgang.

Bebobere i Fjellgata 2 A-E har tilgang til garasjedøren fra Gøteborggata.
Bebobere i Fjellgata 1 og 2A har tilgang til garasjedøren fra Fjellgata.

For bestilling av ny nøkkel, se bestilingslenker lengre ned.

Mister man nøkkelen, kontakter man styret og informerer om hvilken farge det var på nøkkelen man mistet (eventuelt hvilken farge man har på nøkkelen som man har igjen). Nøkkelen kan så bli slettet fra adgangssystemet.

2 Oppgangen og kode
Adgangssystemet er programmert slik at hver oppgang har en unik adgangskode. Alle beboerne i en oppgang har denne koden.

Ved ringepanelet til hoveddøren taster man først inn firkant-tasten, #, etterfulgt av koden. Dersom du ikke har koden, kontakt styret.

3 Oppgangen og brikke
I både Fjellgata 1 og 2 er det mulig å legge til brikker for å åpne hoveddøren. Ved ringepanelet til hoveddøren, legger man brikken inntil kortleseren.

Alle leilighetene har fått to brikker hver. Alle brikkene er merket med et unikt brikkenummer. Dersom du mister en brikke, må vi få vite hvilket nummer det står på brikken du har igjen slik at den som er mistet kan slettes fra systemet.

Ved kjøp og salg av leiligheten, skal også brikkene overleveres til ny eier.

For bestilling av ny brikke, se bestilingslenker lengre ned.

4 Leiligheten
Den samme iLOQ-nøkkelen brukes til både fellesareal og leiligheten.

Enkelte beboere har montert ulike elektriske låser til egen leilighet som kan åpnes med kode og/eller brikker. Dette står man fritt til å gjøre selv, så lenge dørens funksjon som branndør ikke svekkes.

Brikken til oppgangen er en såkalt NFC-brikke. Dersom man har en kodelås til egen leilighet, kan man i noen tilfeller legge denne brikken til på egen dør, slik at man kan bruke den samme brikke på hoveddøren og til leiligheten. Det går imidlertid ikke med Yale Doorman som selger egne brikker.

Dersom du har låst deg ute, må du selv kontakte en låssmed. Borettslaget anbefaler bruk av Oslo Låsservice. Har man iLOQ kan bestille en ny nøkkel fra styret (bestillingslenke lengre ned). I nødssituasjoner, feks med vannskade dersom man er bortreist, kan styret etter skriftelig fullmakt, gi tilgang til leilighet for vaktmester/rørlegger.

5 Postkassen
Alle skal i utgangspunktet ha tre nøkler til postkassen. Tapte nøkler blir ikke erstattet. Det er ikke mulig å bestille nye nøkler. Innbrudd i postkasser og eller uautorisert adgang til postkassene, kan være forbundet med forsøk på identitetstyveri.

Dersom du trenger flere nøkler, kjøpes en ny sylinder (lås) som kommer med tre nye nøkler. Dine gamle postkassenøkler vil ikke passe i den nye sylinderen.

Dersom din lås er slarkete kan det også være at du bør bestille en ny sylinder.

Vi har postkasser fra Stansefabrikken av typen Sandberg. Nye sylindere til denne kan kjøpes her

Det er relativt enkelt å bytte sylinder selv, så lenge man har nøkkel til den gamle og kan låse opp postkassen. Dette er noe beboer må ordne selv. Dersom du ikke klarer å gjøre dette selv, kan du bestille hjelp fra en låsesmed eller andre.

Mistet nøkler
Dersom du har mistet alle nøklene til postkassen, må låsen bores opp. Dette gjøres ved å borre gjennom sylinderen, midt på nøkkelåpningen. Dersom postkasse-døren blir skadet må du erstatte denne. Før sylidneren bores opp bør man ha bestilt en ny sylinder og fått denne levert til en annen adresse, slik at det straks kan settes inn en ny sylinder etter at den gamle er fjernet. Dersom du er i tvil om hvordan dette gjøres, anbefaler vi at du kontakter en låsesmed.

6 Garasjen - Garasjeporten
Fjernkontroll
Garasjeporten kan åpnes med en håndholdt kontroll dersom man har denne og så lenge det fungerer. Det er ikke mulig å få tak i nye fjernkontroller av denne typen. Hvis din ikke virker lengre, kan det være at du må bytte batteri. Dette systemet blir ikke lengre vedlikeholdt.

Mobil
Du kan åpne garasjeporten din ved hjelp av mobilen. For å bruke dette systemet må ditt mobilnummer være «hvitelistet», se avsnittet under.

Inngang fra Gøteborggata: Ring opp +47580010008494
Inngang fra Fjellgata: Ring opp +47580010008493

En vanlig feil er å ikke ringe opp hele nummeret. Du må slå +47 først.

Mobil - Hvitelisting
I utgangspunktet har vi hvitelistet alle mobilnumrene til alle beboere, leietakere og bruksrettshavere. Prøv derfor først å ringe opp som beskrevet over før du kontakter styret om tilgang. Dersom du har et nytt mobilnummer eller ønsker at ektefelle/samboer også skal kunne ringe opp, send en e-post til styret@verksgata.no med navn på bruker og mobilnummeret, samt hvilken garasjeport du benytter. Telefonnummeret blir da lagt inn på systemet og «hvitelistet».

Mobil - praktiske tips
Lagre som kontakt: Lagre nummeret til din port som en kontakt på mobilen, og markere denne som en favoritt.
Talekommando: På de fleste mobiler kan man styre mobilen med enkle talekommandoer. Slå på denne funksjonen på din mobil, og du kan på en Android-telefon si "OK Google" - "Ring Garasjen". Hvis du har kalt kontakten garasjen.
Snarvei: Når du har opprettet 'Garasjen' som en kontakt på mobilen, kan du lage en snarvei til denne kontakten ved å bruke en "Widget". Les denne guiden. Bruk typen "Direct-dial" eller "Direkteanrop".

7 Garasjen - Garasjedørene
Beboere i borettslaget bruker sin vanlig nøkkel (se punkt 1) for å komme til garasjen.

Eksterne brukere har en egen garasjenøkkel som gir tilgang til enten garasjedøren fra Fjellgata eller Gøteborggata. Eksterne brukere er de som ikke bor i Verksgata borettslag.

Hvis du som beboer/andelseier i borettslaget, leier ut parkeringsplassen må leietakeren ikke få din beboernøkkel. For disse bestiller du en garasjenøkkel. Bestillingslenke lengre ned.

8 Hobbyrommet
Beboere i borettslaget bruker sin vanlig nøkkel (se punkt 1) for å komme inn til hobbyrommet. Hobbyrommet er til venstre for garasjeporten i Fjellgata.

9 Søppelsjakt
Søppelsjaktene åpnes med en standardnøkkel for dette. Når du overtar leiligheten skal dette følge med fra forrige eier. Beboere må selv kjøpe ekstra nøkkler fra butikker/forhandlere som selger slike. Her er et eksempel på en nøkkel som trolig kan brukes.

10 Sikringsskapet
Sikringsskapet åpnes med en standardnøkkel for dette. Når du overtar leiligheten skal dette følge med fra forrige eier. Beboere må selv kjøpe ekstra nøkkler fra butikker/forhandlere som selger slike. Her er et eksempel på en nøkkel som trolig kan brukes.

11 Kodebytte
Når gamle koder erstattes av nye, blir den nye koden sendt ut på e-post til beboerne. I e-posten får man beskjed om hvilken dag den nye koden gjelder fra. I løpet av denne dagen blir den nye koden aktiv. Den gamle koden er mulig å bruke frem til den nye koden er lagt inn.

12 Vanlige feil
Garasjeporten: Ring opp ved å bruke hele nummeret, inkludert +47

Oppgangen: Husk # før koden.

13 Bestilling av nøkler eller brikker
Her kan du bestille:
- Leilighetsnøkkel (450 kr) - Gir tilgang til egen leilighet og fellesareal som loft, sportsrom, hobbyrom og garasjen.
- Garasjenøkkel (450 kr) - Gir tilgang til kun til garasjedøren fra enten Fjellgata eller Gøteborggata. Aktuell for bruksrettshavere eller leietakere av garasjeplass. Brukes også av borettslagets egne andelseier, som vil at deres leietaker av garasjeplass skal ha nøkkel til garasjedøren.
- Brikke til oppgangen (50 kr) - Gir tilgang til hoveddøren i din oppgang.

Man kan bare bestille en nøkkel om gangen. Du må derfor gjenta prosessen for hver ekstra nøkkel du vil bestille. Du betaler med kort eller Vipps.

I feltet «Andelsnr./Seksjonsnr./Adresse/Parkeringsnr.» vil vi at du oppgir enten leilighetsnummer eller bolignummer hvis er du er en beboer. Hvis det gjelder Garasjenøkkel, oppgir du ditt garasjeplassnummer.Usikker på hvilket nummer som er hva? Se denne artikkelen.