torsdag 3. mars 2022

Vil du sitte i styret eller valgkomitéen?

Det ble i fjor ikke valgt kandidater til valgkomiteen, slik at årets arbeid med å finne kandidater ledes av styret. I årene er rollene som styreleder, styremedlem, varamedlem og valgkomité-medlem på valg. 

Styret trenger flere kandidater til rollene som styremedlem og valgkomité-medlem

I henhold til vedtektene er det nok kandidater til rollen som styremedlem, men det er ledig plass for engasjerte og aktive beboere som vil bidra til fellesskapet. 

Spesielt søker vi etter beboere som vil sitte i valgkomitéen. Valgkomitéen skal bistå styret i å komme frem til en innstilling til de verv i borettslaget som er på valg før generalforsamlingen. Tradisjonelt har det vært minst to medlemmer i valgkomitéen. 

Er du interessert i ett av vervene? Ta kontakt med enten styreleder eller ett av styremedlemene. Helst så snart som mulig, og senest 14. mars.