tirsdag 29. september 2020

Oppfølging av tilvalg fra Bo bedre

Refusjon og bortfall av krav

De beboerne som gjorde ulike tilvalg under balkong- og vindusprosjektet (Bo bedre) ble fakturert for dette i våres. Disse fakturaene utløste klager på grunnlaget. Det forrige styret rakk ikke å behandle ferdig disse klagene. Det nye styret har nå gjort dette. De direkte berørte andelseierne er alle tilskrevet, men det syns rimelig å opplyse om utfallet av dette til alle. Det var tre gjenstående spørsmål som det nye styret måtte ta stilling til:


a) Ekstra låssylindere med nøkkel
For de med markterrasse ble det i balkongdøren satt inn en låssylinder som er låsbar fra utsiden, slik at man kan bruke balkongdøren som en inngangsdør. Kostnaden for dette havnet på fakturaen for tilvalg. Styret har ikke kunnet dokumentere at det har blitt foretatt bestillinger og mangler derfor et grunnlag for å belaste disse leilighetene for denne kostnaden. Styret vedtok derfor å frafalle kravet om betaling for dette.


b) Sidefelt på balkong
Av de som valgte å innglassing av balkongen, var det to leiligheter som hadde en balkongtype som ikke var dekket av bestillingsskjemaet. Den løsningen de fikk levert inneholdt et ekstra glass for å kunne dekke hele balkongen og prisen var derfor også noe høyere enn det bestillingsskjemaet hadde opplyst om. Det var ikke tatt forbehold om avvik fra tegningene. Man kan vanskelig laste beboerne for å ha valgt feil type, de valgte den som var nærmest deres balkongtype, og styret har derfor valgt at disse leilighetene ikke skal betale mer enn det som den typen de hadde bestilt kostet, ikke den litt dyrere typen de fikk levert. 


c) Åpning på innglassing

Når det gjelder selve innglassingen, har det i løpet av prosjektet vært forsøkt å gi god og utfyllende informasjon om hva slags type innglassing man skulle få levert. Likevel må styret erkjenne at informasjonen ikke var god nok og at det gjennom utsagn i informasjonsbrev til beboerne ble skapt forventninger som man senere ikke klarte å levere på. 

Dette går spesielt på at man har fått innglassing som åpnes på kun den ene siden. Styret landet på å tilby alle leilighetene med lang balkong, muligheten til å enten beholde dagens løsning, eller velge å bytte hvilken side av balkongene åpningen skulle være på, eller å få en ny åpning. 

Av 11 leiligheter har seks valgt å få en ny åpning mens de øvrige fem valgte å beholde dagens løsning. Dette er nå bestilt fra Lumon. 


Samlet resultat
Flere andelseiere fikk penger tilbakebetalt fordi de allerede hadde betalt en for høy eller gal faktura. De som fortsatt hadde noe utestående fikk sitt utstående redusert. De som har valgt å få en ekstra åpning vil få dette dekket som en reklamasjon mot borettslaget. Til sammen kostet disse tre sakene borettslaget cirka 160 000 kroner. 

Det er bare å beklage at man som andelseier opplever at fakturaer fra borettslaget ikke har vært basert på korrekt grunnlag, og at man har vært for utydelig på hva som skal bli levert. Det nye styret har brukt veldig mye tid å grave i historikken for å forstå hva det har blitt informert om når til hvem, og på å forstå hvilke forventninger som har blitt skapt.