lørdag 26. september 2020

Flere møllfeller

Det er i dag blitt hengt opp møllfeller på alle loftene. I sommer ble det hengt opp møllfeller i Fjellgata 2B, etter rapporter om mye møll på det ene loftet der.

Etter to måneder er erfaring med møllfellene er gode. De har fanget en del møll. På den meste populære av fellene vist på bildet nederst kan man telle opp rundt 30 møll. 

Det har ikke blitt meldt om møll på de andre loftene, men styret har valgt å sette ut feller i disse også for å være på den sikre siden. 

Les mer om møll og forebygging av møll i Boligguiden.
Den mest populære fellen. Hvor mange kan du telle?