tirsdag 6. oktober 2020

Møll på alle loft, unntatt 2D og 2E

Etter litt over en uke med møllfeller i alle loftene, kan vi konstatere at de eneste loftene vi ikke har fått møll i fellene, er i Fjellgata 2D og 2E. 

I alle andre oppganger er det møll på loftet og beboerne bees om å ta grep mot dette. Praktiske råd og tips finner du i boligguiden. Også i det oppgangene det ikke har blitt konstatert møll så langt, bør man følge mange av de samme rådene for å unngå å få dette problemet.

 

Opprinnelig plasserte styret ut de første fellene på loftet i 2B. Der var det meldt som møll først. Her viste det ganske raskt at mange møll gikk i fellene. Da styret så disse hadde en effekt, plassert vi ut i slutten av september møllfeller på alle loftene. 

Basert på den siste ukes "fangst" er det blitt mindre møll i 2B enn det var og på nivå med det som nå er i Fjellgata 1, 2A, og 2C.