tirsdag 13. oktober 2020

Utleie av næringslokaler og parkeringsplasser

Borettslaget har tre næringslokaler i Fjellgata 1, og syv parkeringsplasser for utleie. Deler av lokalene har vært ledig lenge, og mange av parkeringsplassene har heller ikke vært utleid. 


Sjeldent god status
Nå er alle næringslokalene leid ut, og i øyeblikket er det ingen ledige parkeringsplasser. Det blir riktignok en ledig parkeringsplass med lademulighet fra 1. november, men så god utleiestatus som vi har nå, er det mange år siden vi hadde sist. 


Budsjettert inntekt har uteblitt
Hvert år har det blitt budsjettert med det med at alle lokalene og parkeringsplassene er fullt leid ut gjennom hele året. Når det ikke har vært tilfelle, har borettslaget ikke fått de inntektene det var budsjettert med. Dette har gjort at kassen har blitt fortere tom og man kanskje ikke har hatt ledige midler til nødvendige tiltak. 


Ulønnsomme ladeplasser - hittil
Da borettslaget i 2016 fikk de første moderne ladeplassene, ble eksisterende leiekontrakter sagt opp og nye leiekontrakter tilbudt med et påslag som skulle dekke investeringen. Dessverre må vi konstatere at i årene 2017-2019 var leieinntektene i gjennomsnitt lavere enn det man oppnådde i 2013-2015. Det skyldtes at flere plasser ble stående ledig. Slik sett var det en ulønnsom investering, men nå vil vi i det minste starte 2021 med sårt etterlengtede inntekter. 


Fortsatt muligheter
Som sagt er det en parkeringsplass som blir ledig fra 1. november. Dersom en beboer med egen parkeringsplass, ønsker å ha muligheten til å lade, kan denne plassen leies for 350 kroner i måned med sin egen plass i «bytte». For andre kan denne plassen leies til 1400 kr per måned.
Les mer om utleie av parkeringsplasser her.Nye inntekter
Borettslaget har nå sendt ut de første fakturaene for strømforbruket knyttet til ladeplassene. Det har ikke vært gjort tidligere, slik at den strømmen som har ladet opp el-bilene har i praksis vært betalt av fellesskapet. Når det nå ble sendt ut faktura for dette, omfattet dette beregnet forbruk fra 1. januar 2017 og ut 2019. Forbruket før 1. januar 2017 anså styret som foreldet og ikke lengre som fakturerbart.
Om ladeplasser for bil og ny rutine for fakturering av strømforbruket kan du lese mer om her.