søndag 11. oktober 2020

Garasjevask - alle må flytte bilen

Garasjen skal vaskes!

Hvert garasjeplan skal vaskes på hver sin dag: 

27. oktober: Øvre garasjeplan, inngang Gøteborggata.

28. oktober: Nedre garasjeplan, inngang Fjellgata.

I tilegg til vasking, skal garasjeplassene få ny oppmerking. På grunn av dette må det ikke være biler i garasjen fra klokken 08:00 til 22:00 den dagen garasjeplanet vaskes. 

Alle må flytte ut sin bil innen klokken 08 den aktuelle dagen, og tidligst flytte bilen tilbake kl 22.  

De beboere som leier ut sine plasser, må si i fra til sine leietakere.

Dette blir gjort

Det er mange år siden garasjen sist ble vasket, slik at det vi snakker om her, er en nullstilling. Asfalten skal renses, vegger og rør i taket skal skylles. Her er det mye salt, støv og sand som skal fjernes. 

Etter vasken kommer oppmerkingen mellom plassen til å bli fornyet. Dette gjøres den sammen dagen. Det må tørke litt opp, før de kan begynne med oppmerkingen. Ingen må derfor benytte anlegget igjen etter vasken. Da er de nemlig ikke ferdig. Anlegget må ikke benyttes før etter kl 22.