tirsdag 27. desember 2022

Bruk den nye dør-automatikken og beskytt dørene

Alle hoveddørene til oppgangen skal byttes ut. De nye dørene får installert dør-automatikk. Med dette menes at det settes på en dørpumpe og denne er koblet til calling-anlegget, en leser på utsiden, og en bryter på innsiden. I tillegg kommer det en «flyttebryter». 

Calling-anlegget
Når en besøkende ringer på og blir ‘buzzet’ inn, vil hoveddøren automatisk åpne seg. 

Utvendig leser
For alle som har en iLOQ-nøkkel, legger man bare nøkkelen på leseren på utsiden og døren vil åpne seg. 

Berøringsfri åpner
Når man skal ut, tar man bare hånden foran den berøringsfrie åpneren. Det gir mindre slitasje å bruke denne når man skal ut, enn å skyve opp døren selv. Bruk automatikken! 

Flyttebryter
Dersom man trenger å la hoveddøren stå oppe mens man driver med av- og pålessing, trykker man inn «flyttebryteren» på dørpumpen. Denne er plassert høyt så man ikke trykker inn det i tide og utide. 

Merk at det er flyttebryteren som skal brukes for å holde døren åpen. Ikke dra blomsterpotter foran dør, legg matter over dørstokken, eller pinner og steiner i klem bak dørhengslene eller lignende. Dette sliter på døren og kan skade dør-automatikken. 

Flyttebryteren er heller ikke en invitasjon til å la dørene stå unødvendig åpne. Det er ikke for at barn skal kunne løpe uhindret inn eller ut mens de leker i bakgården, eller for at håndverkere skal la døren stå åpen hele dagen, eller mens man er i hagen eller på butikken. Som i dag skal døren være lukket når man selv ikke er tilstede.

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.

 

Når de nye hoveddørene kommer, må vi ta vare på dem