søndag 1. januar 2023

Nye lys til svalgangen i Fjellgata 1

Godt nyttår!

I løpet av januar regner vi med at det i Fjellgata 1 blir montert nye sensorstyrte LED-lamper i svalgangen i Fjellgata 1. De vil slå på seg selv ved bevegelse og så slå seg av etter en liten stund.

Dagens lamper er gamle og står på dag og natt. Styret har anslått at de nye lampene vil bruke omtrent 80 % av dagens strømforbruk og gi en reduksjon i forbruket på ca 2300 kWh i løpet av ett år. 

I alt er det 42 lamper som skal byttes. Med montering koster dette ca 54 000 kroner.

Finansiering gjennom grønne midler fra OBOS
OBOS har satt av penger til borettslaget på en egen «miljøkonto» gjennom ordningen «OBOS gir tilbake». Til nå har borettslaget fått satt av 82 000 kroner. Styret har fått bekreftet at utskiftingen til mer miljøvennlige lys, vil dekkes i sin helhet av disse midlene.