lørdag 14. januar 2023

Kontroll av brannsikkerheten - oppsamlingsdag

Norsk Brannvern kommer tilbake for kontroll av brannsikkerheten torsdag 2. februar mellom klokken 17:00 og 21:00. 

Denne kontrollen vil omfatte de leilighetene som ikke ble kontrollert i begynnelsen av året. 

På den opprinnelige kontrollen ble ikke leilighetene i 2D og 2E besøkt som annonsert på grunn av en misforståelse mellom kontrollørene. Derfor gjelder denne kontrollen primært disse to oppgangene. I tillegg besøkes enkelte leiligheter i Fjellgata 1, 2A, 2B og 2C som ikke var hjemme på den opprinnelige kontrollen. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no.