mandag 29. august 2022

Status i dørprosjektet

Før sommeren ble anbudsdokumentet ferdigstilt, og det ble gjennomført en befaringsrunde med fire aktuelle entreprenører sammen med OBOS Prosjekt.

Tilbudene har kommet inn og ut ifra det har det nå i august vært gjennomført en runde med avklaringer med den entreprenøren som hadde det laveste anbudet. Det er fortsatt behov for noen avklaringer og det arbeidet pågår nå.

Styret undersøker muligheten for mulig ENØK tilskudd til de nye dørene. For å få dette stilles det strenge krav til dørene og vi har fortsatt det slik at dette i utgangspunktet kun er aktuelt for nybygg. Vi har derfor begrenset tro på dette, men ønsker likevel å få det sjekket ut.

Styret undersøker også nytt nøkkel og adgangssystem. Her har styret fått presentert to ulike systemer som byr på spennende muligheter. Et spørsmål vi har fått gjelder kodelås på leilighetsdøren. Ingen av systemene vi har sett innebærer kodelås på leilighetsdøren. Det ligger nok an til at standarden vil være vanlig mekanisk nøkkel på leilighetsdøren, med mulighet for individuelt tilvalg dersom man ønsker noe mer moderne.

På dørene til fellesareal vil det imidlertid bli en mer moderne men utprøvd løsning med bruk av brikke eller en elektronisk nøkkel. Dette avhenger av hvilket system vi velger.

På økonomisiden er det fortsatt styrets oppfatning at dør-prosjektet i seg selv ikke vil gi økte felleskostnader. Imidlertid stiger prisene på det meste slik at den årlige inflasjonsjusteringen fra 1. januar kommer nok til å bli større enn vi har vært vant med. Strømprisen alene hittil i år, etter strømstøtte, har økt kostnadene med ca. 134 000 kroner i forhold til det vi hadde budsjettert med. Per leilighet utgjør det i gjennomsnitt 145 kroner i økte felleskostnader per måned. 

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.