torsdag 11. august 2022

Kontroll av brannalarm-anlegget

Onsdag 31. august gjennomfører Firesaft test og kontroll av brannalarm-anlegget. 

For å få testet "alle sirener og alarmorganer", trenger de tilgang til alle leiligheter.

Tentativ kjøreplan:
Fjellgata 1: 08:00 -10:30
Fjellgata 2A: 10:30 - 11:30
Fjellgata 2B: 12:00 - 13:00
Fjellgata 2C: 13:00 - 14:00
Fjellgata 2D: 14:00 - 15:00
Fjellgata 2E: 15:00 - 16:00
Alle tider cirka.

Skriv fra Firesafe, for Fjellgata 1. Trykk på bildet for større.