torsdag 21. september 2023

ENØK-støtte i boks!

Denne uken fikk borettslaget endelig en bekreftelse på at vi får utbetalt 523 750 kroner fra Oslo kommune sitt klimafond. 

Utbetalingen skyldes at de nye dørene som vi fikk i forbindelse med dør-prosjektet, tilfredstiller strenge energikrav til isolering.

Før prosjektet startet hadde vi fått tilsagn om støtte, noe som vi omtalte her. I etterkant av prosjektet har vi sendt inn dokumentasjon på arbeidet som nå har blitt kontrollert av kommunen og funnet i orden.