tirsdag 18. oktober 2022

ENØK-støtte på 500 000 kroner

Etter en serie meldinger om dyr strøm, renteøkninger og kommunale avgifter, er det nå ekstra hyggelig å fortelle at borettslaget nå har fått tilsagn på ENØK-støtte til dør-prosjektet. Støttebeløpet kan komme opp i nærmere en halv million kroner. ENØK-støtten gis fra Klima- og energifondet til Oslo kommune.

Det er strenge krav for å få ENØK-støtte. Det opprinnelige tilbudet borettslaget fikk var med dører med mye bedre isolerende evne enn i dag, men noe under kravet til U-verdi for å få ENØK-støtte. U-verdi er et mål på den isolerende evnen til den aktuelle bygningsdelen. 

Det var derfor nødvendig å gå en ekstra runde med entreprenøren, som igjen måtte gå på produsenten for å et nytt tilbud som kunne oppfylle U-verdi-kravet.

Da borettslaget endelig fikk tilsagn om ENØK-støtte, inneholdt dette noen forbehold og formuleringer som også krevde nærmere avklaringer. Borettslaget har med hjelp fra OBOS-prosjekt fått de nødvendige avklaringene som gjør at vi nå kan være så sikre vi kan på at dør-prosjektet vil få ENØK-støtten. Selve støttebeløpet vil utbetales i etterkant av at prosjektet er ferdig.

De tilbudte dørene som omfattes av ENØK-støtten vil ha en gjennomsnittlig U-verdi på under 0,8. Noen av dørene vil ligge litt under kravet, andre litt over, men vi har fått avklart med Klima- og energifondet at det er gjennomsnittet som er avgjørende. Dermed får vi både dører med svært god isolerende evne og ENØK-støtte!

Videre prosess nå er inngåelse av kontraktsforhandling med entreprenøren. Det måtte settes på pause mens vi avklarte ENØK-støtten siden det er et krav for å få ENØK-støtte at det ennå ikke er inngått en avtale.

Når kontrakten er klar, vil vi komme tilbake med ytterligere informasjon og etterhvert en fremdriftsplan for utskiftingen.

Les tidligere saker om dør-prosjektet her.