søndag 2. oktober 2022

Kommunale avgifter til værs

Oslo kommune har nå lagt frem sitt budsjettforslag for 2023. Aftenposten skriver at de kommunale gebyrene for vann- og avløp kommer til å øke med over 16 % og renovasjon (søppel) med 12 %. 

Videre skriver Aftenposten at vann- og avløp får den samme økningen hvert år de neste fire årene. Denne avgiften blir derfor nesten doblet i 2026 sammenlignet med dagens nivå.

Kommunale avgifter til værs

For Verksgata borettslag er vann- og avløpsavgiften i 2022 på cirka 432 000 kroner og renovasjonsavgiften er på ca 222 000 kroner. De varslede økningene vil derfor ha en stor påvirkning på borettslagets økonomi. 

I følge Aftenposten varsler flere borettslag nå om økte felleskostnader. Dette er en del av bakteppet styret må ta hensyn til når borettslagets budsjett for 2023 etterhvert skal besluttes.