lørdag 1. oktober 2022

Renteendring

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets IN-lån i OBOS-Banken fra 14.10.22. Renten går opp med 0,32 prosentpoeng til 3,65 % (effektiv rente 3,72 %). 

Som følge av at lånet er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes
kapitalkostnader øker direkte på fakturaen med felleskostnader fra borettslaget. Det vil ha virkning fra januar.

Dette gjelder ikke for de som har innfridd sin andel av IN-lånet. 

Les mer om IN-lånet her, samt muligheter til å nedbetale ekstra og renteutvikling på IN-lånet.