lørdag 11. februar 2023

Nye dører, trekk og undertrykk

Vi har tidligere informert om hvordan ventilasjonssystemet fungerer og om behovet for å ha åpne ventiler for å få nok luft inn i leiligheten når det suges luft ut av leiligheten. Hvis ikke, oppstår det et undertrykk i leiligheten. Les om ventilasjonssystemet her.

De nye dørene er tykkere og tettere enn de gamle, men man får ikke en lufttett leilighet av den grunn. 

Hvis man ikke sørger for åpne ventiler, vil undertykket øke. Når det suges luft ut gjennom ventilasjonsanlegget, må det tilføres samme mengde luft til leiligheten på et eller annet vis for å unngå undertrykk. Uten tilførsel, hadde det vært som å prøve å lage et vakum i leiligheten. 

Når man får et undertrykk, vil det føre til at luften trykker seg inn i de åpninger den finner (vinduer, dører, stikkontakter, listverk, låser, etc.). Over tid vil man kunne få sprekker og dører og vinduer kan bli skjeve.

Det er svært viktig at beboerne i borettslaget ikke tetter igjen ventilasjonskanaler, luftespalter på vinduene og lignende. Dette skaper undertrykk og er i tillegg direkte helsefarlig.
 
Vi har etter dørbyttet fått noen par meldinger om trekk fra låsene i Fjellgata 1. Dette er en konsekvens av undertrykket i leilighetene, og selv om entrenpenøren har klart å redusere dette, forblir grunnproblemet det samme; for lite luft inn.

Vår anbefaling er at man åpner opp ventilene over vinduene. Hvis man syns det blir for mye trekk, så må man kanskje åpne flere ventiler for å fordele luftinntaket på flere steder.

 Les tidligere saker om dør-prosjektet her.