tirsdag 23. februar 2021

Eiendomsskatt i 2021

Borettslaget har nå fått brev fra Oslo kommune om eiendomsskatten for 2021. Fordi verdien har økt, øker skatten. Flere som tidligere ikke fikk, vil nå få eiendomsskatt, og alle som får må betale litt mer.

Eiendomsskatten blir krevd inn av OBOS via den månedlig fakturaen fra borettslaget, fire ganger i året.

Eiendomsskatt for første gang i Fjellgata 1
For første gang blir det nå eiendomsskatt på leilighetene i Fjellgata 1. Der er det nå bare to andelseiere som slipper unna eiendomsskatt. For de som får eiendomsskatt er det høyeste beløpet i Fjellgata 1 223 kroner, og det laveste er 18 kroner. 

De 18 kronene vil bli fordelt på fire innbetalinger, de også.

Flere får i Fjellgata 2
I fjor fikk ikke 3-roms leilighetene i Fjellgata 2 eiendomsskatt, men nå vil også disse få. De eneste som nå ikke får eiendomsskatt i Fjellgata 2 er to-roms leilighetene. Det høyeste beløpet i Fjellgata 2 er 1 725 kroner.

Slik regnes det ut
Et eksempel basert på en av leilighetene som fikk 18 kroner i eiendomsskatt:
- Boligverdi: 5 723 247 (oppgitt fra Skatteetaten)
- Eiendomskattegrunnlag: 70 % av boligverdi = 4 006 272
- Bunnfradrag: 4 mill
- Beregningsgrunnlag: 6 272
- Skattesatsen: 3 promile
- Skatten blir: 6 272 * 0,003 = 18 kroner. 

Dette må du sjekke
Du må selv sjekke at eiendomsskatten du betaler er riktig. Ved å se i skatteseddelen kan du sjekke hvilket areal som er brukt. Vi har sett tilfeller hvor dette arealet er for høyt.

Mer informasjon i Boligguiden
I boligguiden kan du lese mer om eiendomsskatt og finne skatteseddelen hvor du finner grunnlaget for din leilighet.